SZTE alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés

Jelentkezési felhívás

 a Szegedi Tudományegyetem SZAOK és BTK
“Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus”
szakképzésére

2023-24 – es tanév

A képzésről:
A szakképzés célja: Olyan szakpszichológusok képzése, akik az egészségügy területén – elsődlegesen a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban – vesznek részt a hatékonyabb egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a gyógyító munka megvalósításában, az alap- és szakellátásban, továbbá az egészségfejlesztés különböző színterein.

Jogszabályi háttér: 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet, továbbá 5. melléklet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelethez

Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)
1-4. félév:

  • Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)
  • Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)
  • Kötelező szupervízió (minimum heti 1 óra)

5-6. félév:

  • bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga

A képzés a 6. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett szakképesítés: „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” – egészségügyi szakvégzettség (28/2017 (X.25) EMMI rendelet, 5. melléklet).

Képzési forma: költségtérítéses
államilag támogatott (rezidens) képzési forma egyeztetés alatt
A költségtérítés díja: 235 000 Ft /félév
A képzés kezdete (tantermi órák, bázisgyakorlatok): 2023. október

A jelentkezés feltételei:
Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben), vagy
MA/MSc szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsőoktatási rendszerben).
Szakirányú, legalább heti 36 órás állás.

2023-ban végzettek sikeres felvételi után az oklevelet pótlólag benyújthatják, ha a felvételi beszélgetésig nem történt meg a diplomaosztó.

Költségtérítéses helyekre jelentkezőknek szakirányú munkahelyen – egészségügyi ellátónál – történő folyamatos munkavégzés szükséges!

 Felvételi interjú:
A jelentkezőknek felvételi interjún kell részt venni, melynek időpontja: 2023. szeptember eleje
A felvételi interjú eredményéről és a felvétellel kapcsolatos döntésről a jelentkezőket 2023. szeptember végéig értesítjük.

A jelentkezés módja:

 Emailen, Jelentkezési lap beküldésével, mely letölthető:

 http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/alapkepzes-elso/alkalmazott

A jelentkezési lap kötelező mellékletei:
Pszichológus oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél.
Munkáltatói igazolás / munkakör leírása, mely igazolja a jogszabályban meghatározott munkakört és munkaidőt.

A megfelelő mellékletek beküldése a jelentkező felelőssége. Ezek hiányában a jelentkezés felvételi interjú nélkül is elutasítható.
2023-ban végzettek sikeres felvételi után az oklevelet pótlólag benyújthatják, ha a felvételi beszélgetésig nem történt meg a diplomaosztó.

A jelentkezési lapot és a mellékleteket a következő email címre kérjük elküldeni:  office.sztk@med.u-szeged.hu

 A Tárgy-mezőben kérjük feltüntetni:
„Egészségpszichológus szakképzés jelentkezés”

A jelentkezési lap és mellékletei beadásának határideje:
2023.
augusztus 16.

 A felvételi folyamat során alkalmazott pontrendszer

A kötelező jelentkezési feltételek hiányában (ld. fent) a felvételi nem folytatható le.

Pontozási szempontrendszer a felvételhez
Alappontszám – max. 70 p, minden szempont 0 – 10-ig pontozható
Munkakör egészségpszichológiai jellegének bemutatása
Tájékozottság az egészségpszichológia témaköreiben
Szakmai nyelvezet, fogalomhasználat
Szakmai etikai orientáció
Szakmai tapasztalat
Szakmai elkötelezettség, motiváció
Multiplikátor jelleg (pl. egészségpszichológiához kapcsolódó publikációk, ismeretterjesztő tevékenység)

Kiegészítő pontszám – max. 30 p szerezhető az alábbiak alapján
Más szakpszichológusi képzettséget szerzett 5 p
Ha ez egészségügyi szakpszichológus (klinikai / neuro) +5 p

PhD képzésben vett / vesz részt 5 p
megszerzett PhD fokozat +5 p (a képzés pontszámával együtt)
Ha a disszertáció egészségpszichológiai témájú + 5 p

Korábban megszerzett módszerspecifikus képzettség pszichoterápiás módszerben (max. 3 módszer számítható be) 5-5 p

Szakmai szervezetekben végzett tevékenység, tisztség vállalása (min 1 tisztség; több tisztségért nem jár több pont) 5p

A felvételi döntés alapja a végleges összesített pontszám.

Érvényes: 2022. szeptembertől