A pszichológiáról

Mi a pszichológia?

A pszichológia (az ógörög ψυχή [pszükhé] „lélek” és λογία [logía] „tudomány” szavakból áll) jelentése = lélektan: az emberi gondolkodással (mentális folyamatok) és viselkedéssel, a lelki jelenségek mibenlétével, felépítésével, működésével, fejlődésével, zavaraival foglalkozó tudomány. Szerteágazó diszciplina, amely erősen összefügg az élet minden területével, és egységben kezeli az embert. A pszichológia irányzatainak jellemzője, hogy empirikus módszerrel dolgozik, több más tudomány fogalmaiból, elméleteiből és kérdésfeltevéseiből merít. A pszichológia, mint tudomány a XIX. század végén jelent meg. A problematika (filozofiától, evolúcióelmélettől), a módszer (fiziológiától), és a világkép ekkor volt együtt jelen a születéshez. Több szülő említhető, de közülük is kiemelkedik Wilhelm Wundt, akit a “pszichológia atyjának” szoktak nevezni. Ő 1879-ben, Lipcsében hozta létre az első pszichológiai laboratóriumot. Általában öt fő irányzatot szokás megkülönböztetni a pszichológiai gondolkodásban, amelyek alapjai jól megtalálhatóak a tudomány történetében. Napjainkban előtérbe került a pszichológia alkalmazott ága az akadémikus kutatási irányzat mellett. A pszichológia jövőjét pedig a tudományos életben is megjelenő, az interdiszciplinaritás felé való elmozdulás jelenti. (pl. megismeréstudomány, pszicholingvisztika, pszichoneuroimmunológia).