Valláspszichológiai Szekció

Elnök: Kézdy Anikó (kezdy.aniko@sapientia.hu)

Titkár: Urbán Szabolcs

A Szekció a pszichológia és a teológia / vallás hatásterületi kérdéseivel foglalkozik; hiányszerepet tölt be a két tudomány között. Nem a vallásról, hanem a vallásosságról és annak lélektani vetületeiről szól: pszichológiai diszciplina, a pszichológia értelmezési kereteit használja, kutatásaiban pedig igazodik a szakmai módszertani előírásokhoz.

A Szekció tagjai jelenleg még elsősorban valláspszichológiai tárgyakat oktatók és valláspszichológiai kutatásokat végzők köréből verbuválódnak. De munkájába ma már gyakorló klinikusok, terapeuták is bevonódnak, akik munkájukban arra törekednek, hogy az ember vallásossági / spirituális dimenzióját erőforrásként használják.

A Szekció évente tanulmányi napokat rendez, amelyen egy-egy határterületi téma több szempontú (pszichológiai, teológiai, gyakorlati) megbeszélésére kerül sor.