Tanácsadás Pszichológiai Szekció

Elnök: Kissné Viszket Mónika

Elnökségi tagok: Bogár Zsuzsa, Mogyorósy-Révész Zsuzsanna

2015 novemberében alakult meg az MPT Tanácsadá12814073_980518862041948_4429421823329705275_ns Szekció stábja, azzal a céllal, hogy informálja a tanácsadásban érdekelt kollégákat, s lehetőséget teremtsen egy szakmai közösség és identitás kialakulásának.

Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/MPT-Tan%C3%A1csad%C3%A1s-Pszichol%C3%B3giai-Szekci%C3%B3-980512335375934/info/?tab=page_info


A Tanácsadó Estek programsorozat szeptember 30-án folytatódik
az MPT Tanácsadás Szekció szervezésében

Téma: Az örökbefogadás lélektana

Az est témavezetője:
Bogár Zsuzsa az Ágacska Alapítvány létrehozója, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta

A téma felvezetése után kötetlen beszélgetésre invitáljuk a hallgatóságot egy finom tea mellett. Megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, kérdéseinket, kétségeinket, javaslatainkat.

macis3
A beszélgetést vezeti: Mogyorósy-Révész Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus

A részvétel ingyenes!
Helyszín: Budapest, ELTE, Izabella utca 46.
Időpont: 2016. szeptember 30. péntek 17.30-tól kb.19 óráig

Jelentkezés: mogyorosy.revesz.zsuzsa@gmail.com
vagy a Facebook-on az MPT- Tanácsadás Pszichológiája Szekció oldalán az eseménynél:
https://www.facebook.com/events/1089894794366292/


UntitledSzeptember 2-án megtartottuk 3. tanácsadó estünket a családon belüli bántalmazás témájában.

Témavezetőnk dr. Barát Katalin volt.


logo

Újra Tanácsadó Est szeptember 2-án
az MPT Tanácsadás Szekció rendezésében

Téma: Bántalmazás a családon belül, a bántalmazottak ellátásának alapkérdései

bánat3

Az est témavezetői:
dr. Baráth Katalin pszichiáter, családterapeuta és Németh Margit, az Eszter Alapítvány szakmai vezetője, családterapeuta, tanácsadó szakpszichológus

A téma felvezetése után kötetlen beszélgetésre invitáljuk a hallgatóságot egy finom tea mellett. Megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, kérdéseinket, kétségeinket, javaslatainkat. Moderátor: Mogyorósy-Révész Zsuzsanna

A részvétel ezen az alkalmon ingyenes!
Októbertől az ingyenességet az MPT Tanácsadás Szekció tagjainak tudjuk biztosítani

Helyszín: Budapest, ELTE, Izabella utca 46.
Időpont: 2016.szeptember 02. péntek 17.30-tól kb. 19 óráig
Jelentkezés: mogyorosy.revesz.zsuzsa@gmail.com
vagy a Facebook-on az MPT- Tanácsadás Pszichológiája Szekció oldalán az eseménynél:
https://www.facebook.com/events/1442843425731997/


A facebook-vitákhoz kapcsolódva a tanácsadó szakpszichológus kompetenciáiról…

Tanácsadó szakpszichológusi kompetenciák II.

„A tanácsadói folyamatban szükséges kompetenciák mellett vizsgáltuk, vajon az egyes tanácsadói területeken, melyeket az Amerikai Pszichológiai Társaság rögzít, mennyire érzik kompetensnek magukat a válaszadók, megjelenik-e itt is a szakképzés fejlesztő hatása.
A 2. grafikon mutatja az eredményeket, a „+”-jel a szignifikáns eltéréseket jelzi (Egyéni tanácsadás: (t(155)=-3,800 p=0,000, Családi tanácsadás: (t(41)=-2,507, p=0,013, Csoportos tanácsadás: (t(154)=-3,762, p=0,000, Krízistanácsadás: (t(154)=- 3,380, p=0,001, Életmódvált (t(154)=-2,388, p=0,001, Terápiára motiválás: (t(155)=-4,140, p=0,000, Tréning: (t(155)=-2,593, p=0,010, Programok: (t(155)=- 3,233, p=0,001, Kimenet: (t(155)=-4,330, p=0,000, Szupervízió: (t(155)=-4,371, p=0,000.).

diagram22. ábra: Tanácsadói kompetencia-területek a tanácsadó szakképzésre jelentkezők és a végzettek összehasonlításában”

Kissné Viszket Mónika és Kiss Paszkál (2016): A tanácsadó szakpszichológus kompetenciái, in: Kissné Viszket Mónika – Puskás-Vajda Zsuzsa – Rácz József – Tóth Veronika (szerk.) A PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS PERSPEKTÍVÁI, L’Harmattan, Budapest, 239.oldal


A facebook-vitákhoz kapcsolódva a tanácsadó szakpszichológus kompetenciáiról…

Tanácsadó szakpszichológusi kompetenciák I.
A tanácsadás szakképzés longitudinális vizsgálatba kezdett a múlt évben, hogy követni tudjuk, a szakképzés miként hat a tanácsadó szakpszichológusok kompetencia-fejlődésére. Hamarosan az idei eredmények is értékelhetők lesznek. Addig is néhány ábrát érdemes megnézni a februárban publikált tavalyi évről:

A Europsy kompetencia-rendszere alapján…

„Ahogy az 1. ábrán látható, a tanácsadás szakképzést befejező kollégák minden alapkompetenciában erősebbnek érzik magukat az éppen képzésre jelentkezőkhöz képest. A kompetenciák mérése ötfokú skálán történt, ahol a nagyobb érték a magasabb kompetencia-érzést jelentette. Az eltérés a két csoport között mind az öt alapkompetenciában szignifikáns. ( interjú (t(155)=-5,283, p=0,000, célok: (t(155)=- 5,619, p=0,000, helyzetfelmérés: (t(155)=-2.231, p=0,000, beavatkozás: (t(155)=-4,747, p=0,000, értékelés:t(41)=-0,4261, p=0,487)

diagram1

1. ábra: Tanácsadói alapkompetenciák a tanácsadó szakképzésre jelentkezők és a végzettek összehasonlításában”

Kissné Viszket Mónika és Kiss Paszkál (2016): A tanácsadó szakpszichológus kompetenciái, in: Kissné Viszket Mónika – Puskás-Vajda Zsuzsa – Rácz József – Tóth Veronika (szerk.) A PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS PERSPEKTÍVÁI, L’Harmattan, Budapest, 237.oldal


Május 20-án megtartottuk a 2. Tanácsadói Estet

montázs

A 2. Tanácsadói Est témája az online tanácsadás volt. Ezekben a cikkekben lehet továbbolvasni, tájékozódni a témában:

Sebő Tamás, Szenes Márta, Lantos Katalin: Az internetes pszichológiai tanácsadás jellemzői az online levelezésben In: Átmeneti terek, átmeneti valóságok (2015/5.szám) Imágó Budapest (folyóirat) Budapest 2015

Sebő Tamás – Kuba Péter: Pillanatképek az e-mail alapú online tanácsadásból 43-59 old. In Sokszínűség és univerzáliák a felsőoktatási tanácsadásban Szerkesztette: Puskás-Vajda Zsuzsa, László Noémi és Lisznyai Sándor FETA Könyvek 9. Budapest, 2014

Sebő Tamás A férfiak segítségkérő viselkedése és az internet világa 168-193 In Kőrössy J. & Kőváry Z. (szerk.) Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban. (E-book), Primaware: Szeged 2012

Szenes Márta – Sebő Tamás Valódi segítség a virtuális térben. Az „eletvezetesonline.hu” szolgáltatásainak kezdeti tapasztalatai a Szegedi Tudományegyetemen 193 -208 In Kőrössy J. & Kőváry Z. (szerk.) Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban. (E-book), Primaware: Szeged 2012

Szenes Márta, Sebő Tamás: Online pszichológiai tanácsadás – egy új segítő kapcsolat kezdeti tapasztalatai a Szegedi Tudományegyetemen 137-142. In Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor (szerk.) Ifjúságkutatás és tanácsadás. A pszichológiai tanácsadás tudományos alapjai. FETA Könyvek 6. Budapest 2011


2. Tanácsadói Est: ONLINE Tanácsadás

Az est témavezetői:

Szenes Márta (PHD) pszichólógus, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ igazgatója, a leleknavigator.hu online egyetemi tanácsadó szolgálat szakmai vezetője
Sebő Tamás tanácsadó szakpszichológus, a leleknavigator.hu tanácsadója
Kígyós Tamás tanácsadó szakpszichológus, aki a skype-tanácsadás elméleti és gyakorlati vonatkozásaiba avat be minket.

13100894_1013350108758823_5274291399028960830_n

A téma felvezetése után kötetlen beszélgetés egy finom tea mellett. Megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, kérdéseinket, kétségeinket, javaslatainkat.

A részvétel ingyenes!

Helyszín: Budapest, ELTE, Izabella utca 46. 101-es terem
Időpont: 2016. május 20. péntek 17.30-tól kb. 19 óráig

Jelentkezés: mogyorosy.revesz.zsuzsa@gmail.com
vagy a Facebook-on az MPT- Tanácsadás Pszichológiája Szekció oldaloan az eseménynél:
https://www.facebook.com/events/444976289030736/


Esetmegbeszélő csoport

Az MPT Tanácsadás Pszichológia Szekciója törekedve arra, hogy a tanácsadó pszichológusok munkáját esetmegbeszélésekkel segítse, a Tanácsadó Szakképzés kollégáit közös munkára kérte fel. A vállalkozó, támogató kollégákból szakmai team született. A team tagjai vállalják a Szekció-tagok számára esetmegbeszélő alkalmak tartását, költségtérítés nélkül, havi rendszerességgel.
Bízunk benne, hogy ez a lehetőség egyszerre biztonság kollégáink számára, és ugyanakkor a tanácsadói szakma egységét is hivatott erősíteni, a szakmai irányelvek alapja erősítődik ezáltal is.

Várunk tehát Benneteket esetmegbeszélésre májustól minden hónap első hétfőjén 17.00-19.30 között az Izabella utca P2-es termében.
Az első alkalom május 2-a 17- 19.30 óráig tart.

Az első alkalmat vezeti: Ritoók Magda, Viszket Mónika

Egy-egy alkalommal 10 fő tud részt venni, így arra kérünk Benneteket, regisztráljatok az alkalomra az alábbi linken:
https://goo.gl/forms/NZJZeKyGT1

Kérjük, aki regisztrál, de mégsem tud eljönni, korrigálja a jelentkezését, hogy más feliratkozhasson. A részletekről kérdezhettek, vagy tájékozódhattok az MPT Tanácsadás Pszichológiája Szekció facebook csoportban.


Kaput nyitottunk!

Április 22-én megtartottuk az 1. Tanácsadó Estet. Vida Kata előadása után (Kapunyitás, Y-generációs krízisek) egy jó és reméljük hasznos beszélgetés alakult ki a jelenlévő kollégákkal. Következő alkalom május 20-án lesz, téma az online-tanácsadás.

kép


A SZEKCIÓRÓL

Elnök: Kissné Viszket Mónika (viszket.monika@gmail.com)

A Tanácsadás pszichológiai szekció a fiatal, nem túl nagy hagyományokkal rendelkező szekciók sorába tartozik. A területen dolgozók kezdetben a Pedagógiai pszichológiai szekció és a Pályalélektani szekció keretei között vettek részt a Társaság életében. Amikor a tanácsadás pszichológia működési területei szélesedtek, a szakmai munka megizmosodott Magyarországon, szakmai konferenciákon is egyre erőteljesebben megmutatkozott a tanácsadás területén dolgozók részéről szakmai együttműködés kereteinek megteremtése iránti igény.

A szekció megalakulása óta felolvasóülések, kerekasztal beszélgetések, tematikus workshopok formájában teremt alkalmat a tagjaink szakmai kommunikációjára, tapasztalatainak megosztására.