Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció

Elnök: Dr. Szakács Katalin

Titkár: Dr. Szvatkó Anna

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/groups/2197678867123816/?ref=aymt_homepage_pan


 

Felhívjuk a figyelmet dr. Kozma Ákosnak, az alapvető jogok biztosának jelentésére, mely a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos új eljárási szabályok bevezetésével kapcsolatban készült 2021.02.15-én.

 

Jelentés a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos új eljárási szabályok bevezetésről 694_2021


Kedves Kollégák,

a Magyar Közlöny 2019. évi 187. számában megjelent a 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet Az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fcabd43777db02f94873c5ed204f6f7091ee04ec/megtekintes


Kedves Kollégák!

Az iskolakezdés körül kialakult jogszabályi bizonytalanság és zavar miatt szekciónk az alábbi levelet küldte az Államtitkárságra.

dr. Kiss László

Szakszolgálati és Gyógypedagógiai Referens

EMMI

Köznevelés Igazgatási Főosztály

tárgy: iskolakezdés szabályozása

Tisztelt Szakszolgálati Referens Úr, Kedves László!

A Magyar Pszichológiai Társaság Nevelési tanácsadás és szakértés szekciójának elnökeként azzal a jelzéssel szeretnék élni, hogy a szekciónkhoz érkezett jelzések alapján az új jogszabályi környezet bizonytalansága, az eljárás pontos részleteinek nem ismerete jelentős aggodalmat és bizonytalanságot kelt a szülők és az érintett szakemberek körében.Kérjük a helyzet mihamarabbi megnyugtató és jogszabályilag részletes, pontos rendezését.

Köszönettel és tisztelettel,

dr. Szakács Katalin

MPT Nevelési tanácsadás szekció elnök

dr. Szvatkó Anna

MPT Nevelési tanácsadás szekció titkár


Kedves Kollégák!

Az alábbi konferencia felhívást a közelgő határidőkre is tekintettel szíves figyelmetekbe ajánljuk:

Tisztelt Kollégák!

A gyermekek és az őket gondozó család egészséges testi és lelki fejlődésének támogatása a ma befektetése a holnap társadalmába, a jövő társadalmi és gazdasági fejlődésének záloga.

Örömmel és nagy várakozással adjuk hírül, hogy hazai szakemberek kezdeményezésével, interdiszciplináris együttműködésben, nemzetközi konferenciát szervezünk a régiónkban még csak kibontakozóban lévő perinatális és koragyermekkori lelki egészség témában.

Az Első Európai Regionális Konferenciánkat, amely a Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Koragyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat címet viseli, 2019. máj. 8-11. között tartjuk Budapesten (www.pecmh.eu).

A konferencia célközönsége azok a szakemberek és kutatók, akik gyakorlati és tudományos munkát végeznek a szülői és a koragyermekkori lelki egészség terén a gyermektervezéstől az iskolába lépésig tartó időszakban. Minden tudományág és releváns szektor (egészségügy, oktatásügy, szociális ügyek, családpolitika stb.) szakemberei részvételét várjuk a valódi szakma- és tudományközi találkozóra.

Célunk, hogy megismerjük a régió és más országok szakembereinek, szervezeteinek, műhelyeinek munkáját (nemzeti programokat, kutatási témákat, jó gyakorlatokat), ugyanakkor mi magunk is megmutassuk a hazánkban elért tudományos és gyakorlati eredményeinket, a családi kapcsolatok értékeit, a fejlődés lehetőségeit. Csatolt szórólapunkban megtalálhatja a legfontosabb dátumokat és elérhetőségeket.

Tartsanak velünk 2019. május 8–11-ig Budapesten!

Üdvözlettel a magyarországi szervezők nevében:

Prof. Dr. Kurimay Tamás a konferencia elnöke