MA képzés

Ahhoz, hogy valaki pszichológus legyen, szükség van a BA képzés után a mesterképzést elvégezni. Itt már az egyetemek különböző szakosodási lehetőséget nyújtanak, de a végeredmény ugyanaz, egy okleveles pszichológusi diploma. Az okleveles pszichológus diploma feljogosít szakpszichológusi képesítés megszerzésére, doktori szintű képzések elvégzésére. Magyarországon a pszichológia mesterképzés hét egyetemen folyik, és az alábbi specializációk elvégzésére van lehetőség: klinikai és/vagy egészségpszichológia, kognitív pszichológia, tanácsadás- és/vagy iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia, munka- és szervezetpszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interkulturális és interperszonális pszichológia.

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján a mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

–   a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait,

–   az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismereteit,

–   a pszichológiatudomány módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-etikai szabályait,

–   a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit,

–   a választott specializáció speciális ismereteit és módszertanát.

Az MA diplomával rendelkező okleveles pszichológus azonban nem jogosult szakpszichológusi feladatkörök ellátására, nem készíthet szakvéleményt, nem végezhet pszichoterápiát, nem használhat a személyiséget befolyásoló módszereket, ezekhez mind további képzésben való részvétel szükséges (lásd szakpszichológusi képzés, pszichoterapeuta képzés, módszerspecifikus képzés). Az egyes hazai egyetemek az alábbi szakosodási lehetőséget nyújtják az MA képzés során:

Eötvös Loránd Tudományegyetem – Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 • Klinikai- és egészségpszichológia
 • Kognitív pszichológia
 • Tanácsadás- és iskolapszichológia
 • Társadalom- és szervezetpszichológia
 • Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia

Károli Gáspár Református Egyetem – Bölcsészettudományi Kar

 • Klinikai és egészségpszichológia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 • Interkulturális és interperszonális pszichológia
 • Klinikai és egészségpszichológia
 • Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
 • Társadalom- és szervezetpszichológia

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – GTK

 • Munka- és szervezetpszichológia
 • Kognitív pszichológia

Debreceni Egyetem – Bölcsészettudományi Kar

 • Tanácsadás- és iskolapszichológia
 • Munka- és szervezetpszichológia

Szegedi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar

 • Kognitív pszichológia
 • Tanácsadás- és iskolapszichológia
 • Klinikai és egészségpszichológia

Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar

 • Kognitív pszichológia
 • Társadalom- és szervezetpszichológia
 • Klinikai és egészségpszichológia
 • Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia