Mi a pszichológia?

A pszichológia a viselkedés és a mentális folyamatok (pl. gondolkodás, érzelmek) tudományos igényű vizsgálata. Már a nagy görög filozófusok is felvetették a lelki élet alapvető kérdéseit, tehát a pszichológia gyökerei egészen a Kr.e. 4. és 5. századig nyúlnak vissza. A tudományos pszichológia megszületéséről viszont csak azt követően beszélhetünk, hogy egy német tudós, Wilhelm Wundt 1879-ben létrehozta az első pszichológiai laboratóriumot a Lipcsei Egyetemen. Az itt folytatott kutatások főleg az érzékszervi rendszerekkel foglalkoztak, és abból a feltevésből indultak ki, hogy a tudat és a viselkedés is a tudományos elemzés tárgyaivá tehetők.

A pszichológiai jelenségekre különböző nézőpontokból lehet tekinteni (pl. behaviorista, biológiai, fenomenológiai, kognitív, pszichoanalitikus), és ennek megfelelően mindegyik egy kicsit más magyarázatot kínál az emberi viselkedés okaira – ugyanakkor mindegyik hozzájárul a teljes emberről alkotott komplex képünkhöz.

A pszichológia mint tudomány a természet- és a társadalomtudományok határán áll, így számos más diszciplínával is határos (pl. orvostudomány, szociológia, antropológia, biológia); hiszen az ember egyrészt biológiai, másrészt társas lény – így megértéséhez mindkét tudományos megközelítés eszköztárára szükség van.