Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció

Elnök: Tornyossy Mónika

Titkár: Varju Nóra

 

A Szekció célja a magyar kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia fejlesztése, eredményeinek megismertetése, a kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia tudományának ápolása és fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának segítése, a magyar kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a szakmai közélet szervezése, magas szintű szakmai ismeretek nyújtása, szakmai továbbképzés elősegítése, ismeretterjesztés.

 

A cél érdekében a Szekció a Magyar Pszichológiai Társaság keretein belül:

– összefogja, szervezi a kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia hazai művelőinek tevékenységét,

– hazai és nemzetközi rendezvényeket, tudományos üléseket szervez,

– segíti tagjainak részvételét nemzetközi összejöveteleken,

– kapcsolatot létesít nemzetközi társaságokkal,

– javaslatokkal él a kriminálpszichológia és igazságügyi pszichológia művelésének különböző kérdéseiben,

– együttműködik a képző és szakképző intézményekkel, a szakmai kollégiumokkal.