Közlekedéspszichológiai Szekció

Zerkovitz András Dávid elnök Gellért Csilla (titkár), gellert.csilla@nkh.gov.hu

Az MPT Közlekedéspszichológiai szekciója már a háború utáni újjáalakuláskor létrejött (1962), s azóta is – egy rövid megszakítástól eltekintve – folyamatosan működik. Szekciónkban éppen a közlekedés interdiszciplináris jellegéből fakadóan nemcsak pszichológusok, hanem a közlekedésben érdekelt mérnökök, orvosok, bírók, jogászok, rendőrök, közlekedésszervezők, stb. is bekapcsolódtak és aktívan részt vesznek. Érdeklődési körükkel, szakértelmükkel segítik és sokszínűvé teszik a pszichológiai munkát.

A szekció célja, hogy a) összefogja a különböző végzettségű, a közlekedéspszichológia iránt érdeklődő szakembereket; b) lehetőséget teremtsen arra, hogy a közlekedéspszichológia területét is érintő vizsgálatok, kutatási eredmények (éppen az interdiszciplináris jellegéből fakadóan) ismertebbé váljanak; c) hozzájáruljon a közlekedésbiztonság növeléséhez; d) kapcsolatokat építsen a határterületeken dolgozó szakemberekkel; e) lehetővé tegye és segítse a tapasztalatcserék szerveződését; f) elősegítse a publikációs munkát a területet érintő szakmai folyóiratokban.

Szekciónk rendszeresen tart ülést: évente általában 4-6 ülést szervezünk. Ezeken az üléseken aktuális, érdekes, kutatási, vizsgálati eredményekről számolnak be az előadók. Az előadásokon kívül a szekció önálló blokkban szerepel a tudományos nagygyűléseken és más szervezetek által szervezett, a közlekedésbiztonsággal összefüggő konferenciákon, szimpoziumokon.