Kifejezéspszichológiai Szekció

Vass Zoltán elnök Rozgonyi Ivett titkár

A Kifejezés-pszichológiai Szekció célja a kifejező (expresszív) viselkedés tanulmányozásával foglalkozó tudományos, jórészt transzdiszciplináris kutatások összefogása, támogatása és a tudományos színvonal további emelése. A Szekcióban folyó vizsgálatok egyaránt érintik a különböző kifejező viselkedésformák genezisét, jellemzőit, valamint meghatározó tényezőit. Kiemelt célunk a projektív pszichológia igen jelentős hazai hagyományainak továbbvitele, s arra alapozva újabb kutatások dinamizálása ezen a területen.

A Kifejezés-pszichológiai Szekció jelenleg teret ad a képi kifejezés-pszichológiai kutatásoknak, a Szondi-teszttel, a Rorschach- és a Közös Rorschach vizsgálattal foglalkozó, valamint a kifejező viselkedésre épülő egyéb (pl. hazugság-detekcióval kapcsolatos) vizsgálatoknak. Fontos célunk a kollégák tájékoztatása és továbbképzése, valamint a hazai kifejezéspszichológiai kutatóműhelyek közti együttműködés segítése.