Elnökség

Dr. Péley Bernadette
Elnök

PTE, BTK
Pszichológia Intézet, Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék
Tanszékvezető, egyetemi tanár
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Dr. Bodnár Éva
Főtitkár

BCE Tanárképző és Digitális Tanulási Központ
Igazgató, egyetemi docens
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Dr. Sass Judit
Főtitkár-helyettes

BCE Kommunikáció és Szociológia Intézet, Pszichológia és Viselkedéstudomány Tanszék
Tanszékvezető, egyetemi docens
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Marek László
Gazdasági titkár

BCE Kommunikáció és Szociológia Intézet, Pszichológia és Viselkedéstudomány Tanszék
Egyetemi tanársegéd
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Dr. Kulcsár Gabriella
Tudományos titkár

PTE ÁJK
Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
Egyetemi adjunktus
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Dr. Fülöp Márta
Nemzetközi titkár

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Dr. Zeller Judit
Jogi és érdekképviseleti ügyek titkára

PTE ÁJK
Alkotmányjogi Tanszék
Egyetemi adjunktus
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Kádi Anna, habil. PhD
Számvizsgáló Bizottság elnöke

ELTE PPK
Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Egyetemi adjunktus
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Kaló Zsuzsa
Szakmai-tájékoztatási titkár

ELTE PPK
Pszichológiai Intézet
Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoport
Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék
Egyetemi docens
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu

Vezetőség által delegált elnökségi tagok:

Dr. habil. Polonyi Tünde
Debreceni Egyetem, Pszichológia Intézet, Általános Pszichológia Tanszék
Habilitált egyetemi docens
E-mail: mptelnokseg@mpt.hu