A Magyar Pszichológiai Társaság küldetése

Az 1928-ben alakult Magyar Pszichológiai Társaság az ország egyik legrégibb tudományos társasága. A Társaság célja a magyar pszichológia tudományos közéletének szervezése, a pszichológiai oktatás, kutatás és gyakorlat fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának és kapcsolattartásának elősegítése. A Társaság magas színvonalú ismeretek nyújtásával szerepet vállal a pszichológusok továbbképzésében, az ismeretterjesztésben, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.