A Társaságról

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG

A Magyar Pszichológiai Társaság, amely 1928-ben alakult, az ország egyik legrégibb tudományos társasága. A Társaság célja a magyar pszichológia tudományos közéletének szervezése, a pszichológiai oktatás, kutatás és gyakorlat fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának elősegítése. A Társaság magas színvonalú ismeretek nyújtásával szerepet vállal a pszichológusok továbbképzésében, az ismeretterjesztésben, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.

A Társaság tagja lehet minden, a pszichológia valamely szakterületén, vagy határterületén tevékenykedő, megfelelő szakképzettséggel rendelkező, vagy annak megszerzésén munkálkodó magyar állampolgár, aki az alapszabályban foglaltakat elfogadja, két szakmai ajánlóval rendelkezik és az éves tagdíjat megfizeti.

A Magyar Pszichológiai Társaság 1999. decembere óta a közgyűlés által megszavazott alapszabály alapján közhasznú szervezetként működik.

A Társaság vezetőségének tagjai: Az elnök, a főtitkár, titkárok (tudományos, szakmai-tájékoztatási, gazdasági) a szekciók elnökei, a tagozatok elnökei.

A vezetőségben meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Társaság állandó bizottságainak elnökei:

 • a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője,
 • az Etikai Bizottság elnöke,
 • a Számvizsgáló Bizottság elnöke,
 • a Tesztbizottság elnöke,
 • a Továbbképzési Bizottság elnöke,
 • a PSZEU Bizottság elnöke,
 • a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke,
 • a Kommunikációs és Forrásteremtési Bizottság elnöke.

A Társaság szakmai munkáját szekciókban és tagozatokban végzi.

Szekciók:

 • Általános és Személyiséglélektani Szekció
 • Egészségpszichológiai Szekció
 • Fejlődéslélektani Szekció
 • Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció
 • Katasztrófapszichológiai Szekció
 • Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció
 • Klinikai Pszichológiai Szekció
 • Környezetpszichológiai Szekció
 • Közlekedéspszichológiai Szekció
 • Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció
 • LMBTQ Szekció
 • Munka- és Szervezetpszichológiai Szekció
 • Neuropszichológiai Szekció
 • Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció
 • Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció
 • Pozitív Pszichológiai Szekció
 • Pszichológiatörténeti Szekció
 • Sportpszichológia Szekciói
 • Szociálpszichológiai Szekció
 • Tanácsadás Pszichológia Szekció
 • Valláspszichológiai Szekció

Tagozatok:

 • Erdélyi Tagozat
 • Hon- és Rendvédelmi Tagozat
 • Ifjúsági Tagozat
 • Dél-magyarországi Tagozat
 • Kelet-magyarországi Tagozat
 • Szenior Tagozat

A Társaság havonta hírlevelet ad ki tagjai számára, amelyben az aktuális közéleti híreken kívül álláslehetőségekről, új könyvekről, pályázatokról, továbbképzési lehetőségekről is hírt kaphatnak a tagok.

A Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata a Magyar Pszichológiai Szemle. A nemzetközi absztraktkötetben is szereplő, referált folyóirat kiadója az Akadémiai Kiadó.

A Társaság évente országos nagygyűlést szervez, melynek célja, hogy fórumot teremtsen a szakma hazai művelői számára tudományos eredményeik, tapasztalataik bemutatására, vélemény- és tapasztalatcserére.

A Társaság szakmai elismerését különféle díjakkal fejezi ki: Ranschburg Emlékérem, Társasági Emlékérem, Mérei Ferenc Publikációs Díj és “Radnai Béa díj- a pszichológia oktatásáért”.

A Társaság tagjainak létszáma jelenleg 1880 fő. A tagok között a szűkebb szakma képviselőin túl szép számmal megtalálhatók a határterületek képviselői (pszichiátria, szociológia, pedagógia) illetve a pszichológus pályára készülő egyetemi hallgatók .