A Társaságról

MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG

A Magyar Pszichológiai Társaság, amely 1928-ben alakult, az ország egyik legrégibb tudományos társasága. A Társaság célja a magyar pszichológia tudományos közéletének szervezése, a pszichológiai oktatás, kutatás és gyakorlat fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának elősegítése. A Társaság magas színvonalú ismeretek nyújtásával szerepet vállal a pszichológusok továbbképzésében, az ismeretterjesztésben, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.

A Társaság tagja lehet minden, a pszichológia valamely szakterületén, vagy határterületén tevékenykedő, megfelelő szakképzettséggel rendelkező, vagy annak megszerzésén munkálkodó magyar vagy külföldi természetes személy, aki az alapszabályban foglaltakat elfogadja, két szakmai ajánlóval rendelkezik és az éves tagdíjat megfizeti.

A Magyar Pszichológiai Társaság 1999. decembere óta a közgyűlés által megszavazott alapszabály alapján közhasznú szervezetként működik.

A Társaság vezetőségének tagjai: az elnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a titkárok (tudományos, szakmai-tájékoztatási, gazdasági, nemzetközi, jogi és érdekképviseleti ügyek) a szekciók elnökei, a tagozatok elnökei.

A vezetőségben meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Társaság állandó bizottságainak elnökei:

 • a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője,
 • az Etikai Bizottság elnöke,
 • a Számvizsgáló Bizottság elnöke,
 • a Tesztbizottság elnöke,
 • a Oktatási Bizottság elnöke,
 • az EuroPsy Bizottság elnöke,
 • a Felsőoktatási Bizottság elnöke,
 • a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke,
 • a Kommunikációs Bizottság elnöke.

A Társaság szakmai munkáját szekciókban és tagozatokban végzi.

Szekciók:

 • Affektív és Kognitív Pszichológia Szekció
 • Coaching Pszichológiai Szekció
 • Egészségpszichológiai Szekció
 • Fejlődéslélektani Szekció
 • Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció
 • Katasztrófapszichológiai Szekció
 • Kifejezéspszichológiai Szekció
 • Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció
 • Klinikai Pszichológiai Szekció
 • Környezetpszichológiai Szekció
 • Közlekedéspszichológiai Szekció
 • Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció
 • LMBTQ+ Pszichológiai Szekció
 • Munka- és Szervezetpszichológiai Szekció
 • Neuropszichológiai Szekció
 • Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció
 • Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció
 • Pozitív Pszichológiai Szekció
 • Pszichológiatörténeti Szekció
 • Sportpszichológia Szekciói
 • Szexuálpszichológiai Szekció
 • Szociálpszichológiai Szekció
 • Tanácsadás Pszichológia Szekció
 • Valláspszichológiai Szekció

Tagozatok:

 • Dél-dunántúli Tagozat
 • Dél-magyarországi Tagozat
 • Erdélyi Tagozat
 • Hon- és Rendvédelmi Tagozat
 • Ifjúsági Tagozat
 • Kelet-magyarországi Tagozat
 • Nemzetközi Tagozat

A Társaság havonta hírlevelet ad ki tagjai számára, amelyben az aktuális közéleti híreken kívül álláslehetőségekről, új könyvekről, pályázatokról, továbbképzési lehetőségekről is hírt kaphatnak a tagok.

A Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata a Magyar Pszichológiai Szemle. A nemzetközi absztraktkötetben is szereplő, referált folyóirat kiadója az Akadémiai Kiadó.

A Társaság országos nagygyűlést szervez, melynek célja, hogy fórumot teremtsen a szakma hazai művelői számára tudományos eredményeik, tapasztalataik bemutatására, vélemény- és tapasztalatcserére.

A Társaság szakmai elismerését különféle díjakkal fejezi ki: Ranschburg Pál Emlékérem, Társasági Emlékérem, Magyar Pszichológiai Társaság Életműdíja, Kardos Lajos díj, Mérei Ferenc Publikációs Díj és “Radnai Béla díj- a pszichológia oktatásáért”.

A Társaság tagjainak létszáma jelenleg 1880 fő. A tagok között a szűkebb szakma képviselőin túl szép számmal megtalálhatók a határterületek képviselői (pszichiátria, szociológia, pedagógia) illetve a pszichológus pályára készülő egyetemi hallgatók.