Etikai Bizottság

Elnök: Torma Kálmán

Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SzEK)

Szervezeti és Működési Szabályzata (Statútum)

Etikai Bizottság tagjai

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel (tanácskérés, kérdés, panasz benyújtása)

Etikai Bizottság állásfoglalásai

Az Etikai Bizottság (EB) működésének célja a pszichológusokat érintő etikai problémák megoldásában való segítségnyújtás, és etikai kérdésekben való iránymutatás révén a pszichológusok és klienseik, valamint tágabban véve a pszichológus szakma védelme.

Az EB-t két, önkéntes tagsági alapon működő, civil szakmai szervezet (Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete) működteti, hatósági jogkörrel nem rendelkezik. Így például nyomozást nem végez, vagy bizonyítási eljárást nem folytat. Konkrét személyekkel kapcsolatos ügyben csak akkor járhat el, ha az abban érintett pszichológus tagja a bizottságot működtető szervezetek valamelyikének. Állásfoglalásai tájékoztató jellegűek, határozatai a bizottságot működtető szervezetek tagjaira nézve bírnak kötelező erővel.

Az EB a hozzá fordulók ügyeiben az érintett felek meghallgatása, valamint az általuk bemutatott dokumentumok tanulmányozása alapján tájékozódik. Döntéseit a tudomására hozott információk alapján, a Szakmai Etikai Kódex elvárásainak sokoldalú mérlegelését követően, többségi szavazattal hozza. Munkája során minden esetben a felvetett probléma etikai vonatkozásaira koncentrál. A jogi kérdésekben való tájékoztatás és útmutatás kívül esik illetékességi körén, és a szakmai kérdésekben történő állásfoglalás sem feladata.

Az Etikai Bizottság működése során maga is fokozott figyelmet fordít az etikai elvekre, és az információk bizalmas és jogszerű kezelésére is. Ülései nem nyilvánosak, a dokumentumaiba való betekintés a konkrét ügyekben érintettek számára addig a határig lehetséges, amíg az mások jogait nem sérti.