Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció

Elnök: Hámori Eszter (hamori.eszter@btk.ppke.hu)

Titkár: Csabai Krisztina

A Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció működésének célja kettős. A gyakorlat oldaláról célunk, hogy a különféle gyermekellátó intézményekben folyó klinikai gyermekpszichológiai munka sokfélesége áttekinthető legyen. Kapcsolatot tartunk fenn a különféle profilú intézményekkel (gyermekpszichiátriai osztályok, mentálhigiéniai gondozók, nevelési tanácsadók, korai fejlesztő központok, stb.), és egyfajta információs bázist hozunk létre az ott folyó gyermekklinikai diagnosztikai, és ellátó munka sajátosságairól, lehetőségeiről. A kölcsönös tájékozódás és tájékoztatás szervezett formája az ellátó intézmények közötti kommunikációt, együttműködést is feltétlenül elősegíti.

Másik célunk a kutatómunka elősegítésére irányul. A Szekció tervezi, hogy minden évben kutatási konferenciát rendez, amely bemutatkozási lehetőséget ad a különféle területeken, illetve intézményekben végzett klinikai gyermeklélektani kutatásoknak, és egyben további együttműködések, tapasztalatcserék kialakításához nyújt terepet.