II. ORSZÁGOS IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS ÉS PSZICHIÁTER SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

FELHÍVÁS

a Magyar Pszichológiai Társaság és a
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2. Tagozata által megrendezendő

II. ORSZÁGOS IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS ÉS PSZICHIÁTER
SZAKÉRTŐI KONFERENCIÁJÁRA,
melynek címe:

QUO VADIS, SZAKÉRTÉS?
Kérdés, döntés, felelősség

időpont: 2023. szeptember 29-30.

helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
Budapest, IX. k. Könyves K. krt. 12-14.

Tekintettel a 2021-ben megrendezett első szakértői konferenciánk sikerére, és a résztvevők visszajelzései alapján a közös gondolkodás, tudás-megosztás folytatásának igényére, ígéretünkhöz híven ismét teret adunk az igazságszolgáltatásban a kirendelői és a szakértői oldalon dolgozók szélesebb körének, hogy valós idejű, személyes párbeszédet folytathassanak egymással. Rendezvényünk célja továbbra is az, hogy olyan szakmai fórumot biztosítson a résztvevőknek, ahol új ismereteket kaphatnak a jogi, pszichológia és a pszichiátriai oldalról, a kölcsönös elvárásokról, ahol megvitathatják a feladatok teljesítésének gyakorlati lehetőségeit. Közös érdekünk, hogy szakterületeinken a tudásunkat frissítve, korszerű ismeretek birtokában, az előírásoknak egységesen megfelelő szakmai standardokkal vegyünk részt az igazságszolgáltatás munkájában.
Mindannyian úgy tapasztalhatjuk, hogy az eltelt 2 évben olyan változások történtek, amelyek negatívan hatnak ki a munkánkra. Az elmúlt 10 évben felére csökkent a kirendelhető, aktív munkát végző pszichológus szakértők létszáma, már a pszichiáter szakértők száma is kevesebb, mint 100 fő, és az utánpótlásban is súlyos hiányosságok tapasztalhatók. Így érthető, de nehezen kezelhető az a helyzet, hogy az ügyteher a szakértőkön növekszik, és a teljesítési határidők pedig egyre hosszabbra nyúlnak.
A döntéshozói oldal bevonásával a szakértői vélemények bírósági vagy más hatósági (rendőrségi, ügyészségi, gyermekvédelmi stb.) felhasználóinak szempontjait, a változó jogszabályi környezetnek való megfelelés feltételeit, míg a szakértői oldalról a vizsgálati tapasztalatok, fogalmi keretek megosztását ígérhetjük – a két oldal jobb együttműködésének, egymás megértésének elősegítésére.

Aktív részvételre invitáljuk nem csak a szakértő kollégákat, hanem a bíróságok és a hatóságok részéről érkezőket is! Ismét várjuk előadások megtartására való jelentkezéssel mindazokat, akiknek kérdése vagy mondanivalója van az igazságszolgáltatásban szakértői munkát végzők, vagy a szakértői véleményeket igénybe vevők számára. Többféle műfajban (előadás, workshop, kerekasztal, kutatási beszámoló stb.) lehetséges az egyéni vagy csoportos előadói jelentkezés.
Okulva előző konferenciánkból, és tekintettel az egyidőben zajló programpontokra, ebben az évben a párhuzamos szekciókban zajló érdekfeszítő és színvonalas előadások, valamint a plenáris előadások tudományos igényű, írásos formában való rögzítését, és – legalább a rendezvény résztvevőinek elérhető – konferencia-kötet megjelentetését tervezzük!

Gondolatébresztőnek szánt témajavaslataink:
– Tapasztalatok az új igazságügyi pszichológus szakértői Módszertani levéllel kapcsolatban
– Az új pszichiáter szakértői Módszertani levél tervezetének bemutatása
– Pszichológus és pszichiáter szakértők együttműködése – mikor indokolt a társszakértő bevonása: szempontok és álláspontok
– Az igazságügyi pszichológus és pszichiáter szakértői vizsgálatok szabályai
– Adatvédelmi kérdések, kifogások és dilemmák
– A szülői felügyeletet érintő peres eljárásokban tapasztalt szülői magatartások, attitűdök magyarázata pszichológiai szempontból
– Gyermekek részvétele az őket érintő családjogi perekben (vita vagy kerekasztal)
– ’…és boldogan éltek, amíg…?’ Mit él át a gyermek az érte folyó küzdelemben? És utána?
– Pszichiátriai zavarral érintett szülő felügyeleti, kapcsolattartási jogának elbírálásában érvényesíthető szempontok
– Mivel mennyit és hogyan dolgozik valójában a pszichológus szakértő? (a díjtételek jogosságának kérdése)
– Szakértők meghallgatása a bíróságon
– Jogi vagy pszichológiai a kérdés – vagy a válasz…?
– Azonosságok és különbségek: mi a gyermek érdeke? (gyámhivatali ügyek, kerekasztal)
– Szabály és kivétel – amikor a szakértők más állásponton vannak
– A magánszakértői vélemények használhatósága (bírói meghívottakkal vita)
– Kapcsolati erőszak, bántalmazás, abúzus – fogalmak, vádak, és a szakértői bizonyítás
– Váltott gondoskodás, közös szülői felügyelet – és a gyermek érdeke
– Párhuzamos eljárások: bíróság, gyámhatóság, rendőrség
– Szemben egymással? – Elégedetlen bírók, elégedetlen szakértők
– Fogalmi tisztázás: ráhatás, befolyásolás, ellennevelés, elidegenítés
– Fogalmi tisztázás: nevelési alkalmasság, nevelési készség, nevelési képesség
– Ki védi meg…? A szakértő és/vagy a szakértői vélemény elleni támadások
– A szakértő, mint alperes: egy (vagy több) eset, (még) több tanulság
– Szakértőkkel szembeni fegyelmi eljárások tanulságai
– Média és a szakértői munka – nyilatkozatok és etikai megfontolások
– A kártérítési ügyek és a neuropszichológia – speciális szakértői területek
– Gondnokság alá helyezés felülvizsgálata, támogatott döntéshozatal
– Vizsgálati módszerek a szakértésben – vitatott tesztek és eljárások
– Kiskorúak vizsgálatának specifikumai – polgári és büntetőeljárások különbségei
– Büntetőügyek és szakértői munka – milyen elvárások alapján dolgozunk?
– ’Vétőképesség’: kóros elmeállapot, korlátozás kérdésének megítélése a szakértő és a kirendelő szemével

Felkért előadóink többek közt: Dr. Szeibert Orsolya (prof. egyetemi tanár, jogász), Dr. Kozák Henriette (PhD törvényszéki bíró), Dr. Szemán Felicitász (törvényszéki tanácselnök bíró), Dr. Tömböly Gabriella (törvényszéki bíró), Dr. Szabó Sándor (törvényszék elnök – büntető ügyszak)

Program- és szervezőbizottság: Dr. Baraczka Krisztina, dr. Csiky-Mészáros Mária, Hazag Anikó, dr. Istvánffy Zita, Dr. Kristóf Andrea, Mészáros Viktória, Dr. Somogyi Andrea, Tornyossy Monika

A konferenciára a külön erre létrehozott online felületen lehet regisztrálni,
résztvevőként: Résztvevői jelentkezési lap
Előadóként: Előadói jelentkezési lap

Az absztraktok leadási határideje: 2023. július 20.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Részvételi díj: 25 000 Ft
Előadói részvételi díj: 12 500 Ft
Napijegy: 15 000 Ft

A részvételi díjak befizetésével válik teljessé a résztvevők és az előadók jelentkezése. A részvételi díjat legkésőbb 2023. szeptember 15-ig a Magyar Pszichológiai Társaság számlaszámára – 11707062-21236284 kérjük átutalni, továbbá a Közleményben feltüntetni: Igazságügyi Konferencia és a résztvevő(k) nevét.

Céges vagy intézményes utalás esetén a Közlemény-rovatban a résztvevő(k) neve mellett a cég/intézmény adószámát is tüntessék fel! Díjbekérő-igény esetén kérjük ezt jelezni a ban.krisztina@mpt.hu címre írt e-mail formájában.

A konferencia akkreditációja megtörtént, erre való igényük esetén a 2 napos (pszichológus, pszichiáter és orvosszakértő) résztvevők 32 CME-pontot fognak kapni.

A konferenciáról a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján – www.miszk.hu – és a Magyar Pszichológiai Társaság honlapján – www.mpt.hu – tájékozódhatnak. Minden érdeklődő számára folyamatosan új információkat osztunk majd meg az MPT Facebook-oldalán – https://www.facebook.com/mptpszichologia – és a konferencia önálló Facebook-oldalán – https://www.facebook.com/igazsagugyi.konferencia – is.

Kérdéseivel keresheti a szervezőket az alábbi e-mail-címen: ig.konferencia2023@gmail.com

Prof. Dr. Péley Bernadette
a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke