UNIDIV pályázat beszámoló

A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekciója 2022 január és 2023 december között Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon címmel a Háttér Társaság által koordinált kutatási, képzési és tudatosságnövelő projektben vesz részt.

A projekt céljai:

  • az LMBTQI személyekkel szembeni diszkrimináció csökkentése az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a pszichológiai támogatás területén;
  • az e területeken dolgozó szakemberek LMBTQI személyekkel kapcsolatos ismereteinek, készségeinek és attitűdjének fejlesztése;
  • az egészségügy, a mentálhigiénés, a szociális területeken nyújtott szolgáltatások fejlesztése az LMBTQI személyek igényeinek teljesebb kiszolgálására;
  • az LMBTQI szakemberek támogatása munkahelyi beilleszkedésben, előbújásban;
  • szakemberek és szakmai szervezetek ösztönzése arra, hogy szót emeljenek az LMBTQI egyenlőség mellett

A projekt főbb tevékenységei:

  • szükségletfelmérő kutatás lefolytatása szakemberek körében;
  • rendszeres találkozók szervezése szakmai csoportokon belül és között az aktuális kérdések megvitatására, tapasztalatok megosztására és stratégiák kidolgozására;
  • szakmai irányelvek és figyelemfelkeltő kiadványok kidolgozása
  • képzések és online szemináriumok lebonyolítása, konferenciák szervezése.

Társaságunk LMBTQ Szekciója a pszichológus kollégák LMBTQI kliensekkel kapcsolatos tapasztalatainak, attitűdjeinek, és képzési igényeinek felmérését, majd az azonosított szükségletekre reagálva képzések szervezését, tananyagok és irányelvek létrehozását, adaptálását, valamint egy nemzetközi konferencia szervezését vállalta.

Projektpartnerek:
Háttér Társaság – koordinátor
Magyar LMBT+ Medicina Társaság
Magyar Pszichológiai Társaság
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Szimpozion Egyesület

A projektet az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja 165 855,76 euróval támogatja, amelyből Társaságunk projektjeire 41 452,02 euró támogatás jut.

A Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon c. projektet az Európai Unió Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja támogatja. Ez a dokumentum csak a projektpartnerek véleményét tükrözi, kizárólagos felelősséggel ők tartoznak érte. Sem az Európai Unió, sem a támogató hatóság nem vállal felelősséget a benne található információk felhasználásáért.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [European Commission-EU CERV-2021-EQUAL]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.