SE Klinikai szakpszichológus szakképzés_költségtérítéses hely – felvételi hirdetés

SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK
FELVÉTELT HIRDET
felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés
2022/2023. tanév első évfolyamára
A szakképzés integratív szemléletű, kognitív – hangsúlyú, a bizonyítottan hatékony gyógyítás elveinek megfelelően. A képzés időtartama 4 év (8 félév), amely egymást kiegészítő elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésből áll. Az elméleti képzés (50 óra) tömbösített formában, intenzív elméleti héten kerül megrendezésre mindig a félév elején, a gyakorlati képzésekre (bázisgyakorlat, 40 óra, 8 alkalom és készségfejlesztő gyakorlat 30 óra, 6 alkalom) a félév során egyenletesen elosztott munkanapokon kerül sor. A jelölteknek lehetőségük van megismerkedni a különféle alkalmazási területekkel is. A szakképzési időt a jelöltnek a szaknak megfelelő munkahelyen, ill. munkakörben kell eltöltenie (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet).

A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezési laphoz csatolandók:

 • Klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai, egészségügyi teljes vagy félidejű munkaviszony igazolása
 • Munkáltató hozzájárulása, javaslata (jelentkezési lapon!)
 • Munkaköri leírás, rögzített klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai szakfeladatokkal
 • BA és MA / MSc fokozatú egyetemi pszichológus diploma, a szakirány megjelölésével (mindkét diploma másolata csatolandó)
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelölt rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről. A felvételi beszélgetés alapja a motivációs levél

További tudnivalók:

 • A felvételi eljárás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik már rendelkeznek min. 1 év szakmai tapasztalattal, az egyetemi képzés során teljesítettek két szemeszter pszichodiagnosztikai stúdiumot, és a MAWI, illetve Rorschach tesztekben szerzett alapfokú jártasságot igazolni tudják a leckekönyvi bejegyzés másolatának benyújtásával.
 • Jelentkezés nem adható be önkéntes segítői jogviszonyból a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján.
 • Önismeret a felvételhez nem szükséges. 150 óra önismeretet a 4 év során kell teljesíteni, melyből az első 50 óra a hatodik félév végéig teljesítendő.
 • A szakképzés önköltséges, díja 245 000 Ft / félév
 • A jelentkezéshez szükséges részletes tájékoztatást és dokumentumokat az alábbi linken tudják elérni:
  https://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/oktatas/felnott-es-gyermek-klinikai-es-mentalhigieniai-szakpszichologus-szakkepzes/felveteli/

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19. péntek, 12:00

 • A letölthető Jelentkezési lapot és a Felvételi űrlapot kitöltve, eredeti aláírással az összes további csatolandó dokumentummal egyetlen fájlba illesztve elektronikusan, valamint nyomtatott formában is juttassák el a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékre.
 • Csak hiánytalan pályázati anyagot benyújtó jelentkezőket hívunk be felvételi beszélgetésre.
 • Felvételi beszélgetés várható ideje: 2022. szeptember 5-vel kezdődő héten, amelyről a pályázók emailben kapnak értesítést.
Postázási cím: Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék
1091 Budapest, Üllői u. 25. I. em.
Telefon: 06 (1) 459-1500/62 361
Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra sk
tanszékvezető egyetemi tanár
,