Felhívás ELTE Ember–Környezet Tranzakció Intézete környezetpszichológiai szakirányú továbbképzéseire

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ember–Környezet Tranzakció Intézete felvételt hirdet két környezetpszichológiai témájú szakirányú továbbképzésére,

az Ember–környezet tranzakció (környezetpszichológia) szakpszichológia
és
a Környezetvédelmi szakpszichológia
  képzésekre a 2022/2023. tanév első évfolyamára

 1. Ember–környezet tranzakció (környezetpszichológia) szakpszichológia

A szakirányú továbbképzés célja, hogy az azt elvégző pszichológusok az ember és környezete tranzakciójának, környezetpszichológiai (ember–környezet tranzakciótudományi) kölcsönhatásának vizsgálatában, az ebben felmerülő zavarok felismerésében és javításában, a személy–környezet összeillés folyamatainak és esetleges problémáinak felmérésében és utóbbiak korrekciójában szakmai elméleti alapokon nyugvó, sokféle szociofizikai környezetre kiterjedő jártasságot szerezzenek, és ennek alapján klienseiknek, illetve az őket foglalkoztató vagy tőlük szakmai segítséget kérő piaci, állami vagy civil szervezeteknek gyakorlati pszichológiai segítséget tudjanak nyújtani.

A képzés időtartama 4 év (8 félév). A képzés kontaktóráira hetente péntek délután és szombaton kerül sor. A képzés során a szociofizikai környezetek (pl. városi, természeti, illetve edukációs, rekreációs, egészségügyi, munkakörnyezetek) mindegyikében vizsgálható fizikai és társas jellemzőknek, ezek egyénre gyakorolt hatásának (pl. jóllét vagy stressz) és ember és környezete pszichológiai kapcsolatának (pl. kötődés és az identitással való kapcsolat) tárgyalása után sorra vesszük a különböző léptékű és jellemzőjű szociofizikai tereket és e terek és használóik kapcsolatának speciális jellemzőit, az ember–környezet kölcsönkapcsolatának vizsgálatában, alakításában a szociofizikai helyek között mutatkozó különbségeket. A képzés nagy hangsúlyt helyez az ember–környezet tranzakciójának vizsgálatában és kezelésében lényeges participáció elméleti és gyakorlati vonatkozásaira is.

További részletes információ a képzésről:
https://ppk.elte.hu/szakiranyu/ember-kornyezet-tranzakcio

A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezési laphoz csatolandók:

 • pszichológus oklevél másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata;
 • nem kötelező, de feltölthető dokumentumok: publikációs lista, korábbi, a témával kapcsolatos publikáció

A szakképzés önköltséges, díja 200 000 Ft / félév.
A jelentkezési lap az alábbi linken, „A jelentkezés módja” menüpontban érhető el:
https://ppk.elte.hu/felvetelizoknek/szakiranyu_tovabbkepzesek (kattintáskor a felület egyéni linket generál)

Jelentkezési határidő: 2022. június 20. hétfő, 24:00 óra
On-line felvételi beszélgetés várható időpontja: 2022. június 30. 9-16 óra között

További információk:

ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda
e-mail: felveteli@ppk.elte.hu
tel.: 1/461-4500/3476

Szakmai kapcsolattartó: Dúll Andrea, intézetigazgató egyetemi tanár
e-mail: dull.andrea@ppk.elte.hu

Adminisztratív kapcsolattartó: Récsei Kitti intézeti ügyintéző
e-mail: recsei.kitti@ppk.elte.hu

 1. Környezetvédelmi szakpszichológia

A szakirányú továbbképzés célja pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia lehetőségeire támaszkodva a környezetvédelemmel, a környezeti és társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos problémák kezeléséhez, egyéni és szervezeti változásokhoz gyakorlati pszichológiai segítséget nyújtsanak akár hozzájuk forduló klienseknek, akár azoknak a piaci, állami vagy civil szervezeteknek, ahol pszichológusként tevékenykednek.

A képzés időtartama 4 év (8 félév). A képzési kontaktóráira hetente péntek délután és szombaton kerül sor. A képzés során a résztvevők szisztematikus áttekintést kapnak a környezetvédelmi, fenntarthatósági problémák és megoldási lehetőségek pszichológiai hátteréről. Megismerik azokat a pszichológiai folyamatokat, melyek a környezetre nézve káros, vagy a környezettudatos viselkedések mögött húzódnak meg. A képzés az egyént fókuszba helyezve több szinten, inter- és transzdiszciplináris megközelítésben vizsgálja a környezetvédelmi, fenntarthatósági kérdéseket.

További részletes információ a képzésről:
https://ppkdocs.elte.hu/th/felveteli/szakiranyu/ismerteto_kornyezetvedelmi_2022.pdf

A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezési laphoz csatolandók:

 • Pszichológus oklevél másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata;
 • nem kötelező, de feltölthető dokumentumok: publikációs lista, korábbi a témával kapcsolatos publikáció

A szakképzés önköltséges, díja 200 000 Ft / félév

A jelentkezési lap az alábbi linken, „A jelentkezés módja” menüpontban érhető el:

https://ppk.elte.hu/felvetelizoknek/szakiranyu_tovabbkepzesek (kattintáskor a felület egyéni linket generál)

Jelentkezési határidő: 2022. június 20. hétfő, 24:00 óra
On-line felvételi beszélgetés várható időpontja: 2022. július 4. 9-15 óra között

További információk:

ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda
e-mail: felveteli@ppk.elte.hu
tel.: 1/461-4500/3476

Szakmai kapcsolattartó: Varga Attila egyetemi docens
e-mail: varga.attila@ppk.elte.hu

Adminisztratív kapcsolattartó: Récsei Kitti intézeti ügyintéző
e-mail: recsei.kitti@ppk.elte.hu

Prof. Dr. Dúll Andrea sk.
intézetigazgató egyetemi tanár