PTE Pszichológiai Intézet SPORTPSZICHOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGUS szakirányú továbbképzés

Pécsi Tudományegyetem BTK
Pszichológia Intézet
felvételt hirdet
sportpszichológiai szakpszichológus szakirányú továbbképzésre
2022/2023. tanév őszi szemeszterére

A szakirányú továbbképzés az új KKK-hoz igazodó, interdiszciplináris szemléletű, gyakorlatorientált képzés. A képzés időtartama 2 év (4 félév). A képzés során a résztvevők sporttal összefüggő, széles spektrumú (interdiszciplináris érintkezési pontokat hangsúlyozó) szemléletet, specifikus pszichológiai ismereteket és készségeket sajátítanak el, megismerik a sportpszichológia eszköztárát és segítik a sportolók, egyéb szakemberek és a közösségek sikeres és egészséges munkáját, működését, szabadidősportok és élsportok esetében is sportegyesületek, sportszervezetek, sportági szakszövetségek, sportiskolák, sportakadémiák, szabadidősporttal foglalkozó intézmények, oktatási intézmények (sporttal kapcsolatos tevékenységek) és magánpraxis keretén belül.

A mellékelt fájlban a képzésindításról és a sportpszichológia jelentőségéről olvasható interjú a pécsi képzés felelősével, Prof. Dr. Péley Bernadette-tel:
A mozgás és a lélektan szerelmeseinek

A szakképzésre jelentkezés feltételei:

 • Pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség.

További tudnivalók:

 • Sportegyesületeknél, sportszervezeteknél, sportági szakszövetségeknél, sportiskolákban, sportakadémiákban, szabadidősporttal foglalkozó intézményekben, oktatási intézményekben folytatott szakmai tevékenység előnyt jelent.
 • A képzés teljesítéséhez diplomamunka (szakdolgozat) megírása és megvédése szükséges.
  • A diplomamunka lehet sportolóval/sportolókkal végzett esetvezetés (sportpszichológiai esetismertetés) vagy empirikus kutatás, amelyben a szakdolgozat készítője bizonyítja a sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzésben elsajátított kompetenciák meglétét.
 • A záróvizsgára bocsátás feltételei:
  • A tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesítése.
  • A szakdolgozat benyújtása és elfogadása.
  • 100 óra önismereti pszichoterápiás tapasztalat a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutánál. A sajátélménynek akkreditált pszichoterápiás képzőhelyen, kiképző terapeuta által végzett és egybefüggő 100 órának kell lennie, csoportos vagy egyéni formában. Az akkreditált képzőhelyek listája itt érhető el: www.reny.hu
  • A szakképzés önköltséges, díja 250 000 Ft / félév
 • A jelentkezéshez szükséges részletes tájékoztatást és az online jelentkezési felületet az alábbi linken tudják elérni:

A képzés várható indulása: 2022. szeptember vége

Konzultációs alkalmak: félévenként 4 vagy 5 hétvége (péntek 11 – 20 óra és szombat 8 – 17 óra)

A képzés helyszíne: Pécs

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.