Megjelent a Magyar Pszichológiai Szemle 2022/1-es száma

A Magyar Pszichológiai Szemle 2022/1-es száma

FIGYELEM!

A Magyar Pszichológiai Szemle 2022/1-es számában ismét új rovattal jelentkezünk! Az elkövetkező néhány lapszámban a magyar pszichológia 1960-80-as évek közötti időszakának egy-egy nagy alakját mutatjuk be. Ezen kívül olvashatnak hazai empirikus kutatások eredményeiről, két nemzetközi mérőeszköz hazai adaptációjáról, a Cronbach-alfa  megbízhatóságáról, továbbá két áttekintő tanulmányt, két recenziót és egy könyvismertetést is tartalmaz a lapszám.

Hogy érzik magukat a nemi kisebbséghez tartozók serdülőkorban?
Költő András (Health Promotion Research Centre, National University of Ireland), Várnai Dóra és Németh Ágnes (ELTE, Pszichológiai Intézet munkatársai) az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (Health-Behaviour of School-Aged Children – HBSC) nemzetközi kutatásban részt vett 2651 magyar középiskolás eredményeit és adatait felhasználva a szexuális kisebbséghez tartozó fiatalok és nem kisebbségi társaik egészségének összehasonlító vizsgálatát végezték el. Az alábbi kérdésekre keresték a választ: Milyen nemzetközi és hazai kutatások vannak a témában? Milyen egyenlőtlenségek figyelhetők meg a szexuális vagy nemi kisebbséghez tartozó és nem kisebbséghez tartozó fiatalok pszichés jólléte és mentális egészsége terén? Mit jelent a kisebbségi stressz és kulturális stigma? Mivel járul hozzá az ún. „after queer” irányzat az LMBT+ kutatásokhoz? Van-e eltérés az azonos és a mindkét nemhez vonzódó fiatalok egészségmutatói között? Milyen egészségvédő és kockáztató viselkedési minták jellemzőek? A szerzők felhívják a figyelmet az iskolai intervenciók és dolgozói továbbképzések fontosságára is.

A cikket iskolapszichológusoknak, serdülőkkel foglalkozó klinikai pszichológusoknak, egészségpszichológusoknak, prevenciós programok kidolgozóinak kiemelten ajánljuk!
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p1.xml

Hogyan oldják meg konfliktusaikat a kamaszok egymással?
Kasik László, Jámbori Szilvia, Tóth Edit és Gál Zita (a Szegedi Tudományegyetem Szociális Kompetencia Kutatócsoport munkatársai) a Social Problem-Solving Inventory Revised kérdőív magyar (SPSI-A(H) és a McGill-féle Barátság Kérdőív (McGill Friendship Questionnaire) magyar adaptációját felhasználva első ízben vizsgálják a serdülőkori baráti viszony és társas problémák megoldásának kapcsolatát. Van-e eltérés az azonos, és a különböző neműek közötti barátságok esetében a társas problémamegoldás tekintetében? Melyek a baráti viszonyok általános jellemzői? Mik a szociális problémamegoldás jellemzői? Van-e életkori eltérés a nem-baráttal, azonos és ellentétes nemű baráttal kapcsolatos problémamegoldásban? Milyen lehetőségek rejlenek a társas kapcsolatokban a probléma-megoldás fejlesztése terén? A kutatás egy longitudinális vizsgálat első mérési pontja egy 304 fős mintán, 6. és 10. osztályos fiatalok körében, amelynek fontos implikációi lehetnek a szociális probléma-megoldást fejlesztő programok számára

A kutatást serdülőkkel foglalkozó klinikai pszichológusoknak és iskolapszichológusoknak különösen ajánljuk!
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p29.xml

Vizsgálható-e tudományos módszerekkel a szerelem?
Őry Fanni, Happ Zsuzsa, Zsidó András Norbert és Meskó Norbert (a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai) vizsgálatának célja a Sternberg-féle Háromszögű Szerelem-Kérdőív magyar változatának elkészítése, pszichometriai ellenőrzése és validálása volt egy 1305, illetve 465 fős mintán. Aki elolvassa a cikket, az alábbi kérdésekben merülhet el: Mi a szerelem három alkotóeleme? Van-e különbség a nemek között a három dimenzió fontosságának megítélése terén? Miként jelezhető előre egy házasság sikere, vagy kudarca? Vannak-e kultúraközi eltérések a kollektivista, illetve az individualista kultúrák közt? Kik az elégedettebbek a házasságukkal? Mit jelent a diádikus megküzdés? Melyek a párkapcsolati elégedettség legfontosabb prediktorai? A kutatással a magyar párok érzelmi működésének egy fontos aspektusa vált nemzetközi viszonylatban is összehasonlíthatóvá.

A kutatást kiemelten ajánljuk párterápiával foglalkozó szakembereknek!
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p53.xml

Ha a Cronbach-alfa értéke nagyobb, mint 0,7, akkor minden rendben van?
Kárász Judit (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola), Nagybányai Nagy Olivér, Takács Szabolcs (a Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet munkatársai) és Széll Krisztián (ELTE Neveléstudományi Intézet) tanulmányukban a tudományos tesztek megbízhatóságának mérésére egyik leggyakrabban alkalmazott eszköz, a Cronbach alfa használhatóságának kérdéseit járják alaposan körül, választ keresve az alábbi kérdésekre: Van-e garancia arra, hogy a magasabb Cronbach alfa értékek szakmai oldalról megbízhatóbb eredményeket hoznak? Mikor van létjogosultsága a Cronbach-alfa használatának? Milyen Cronbach-alfa érték fogadható el személyiségvonások, illetve attitűdskálák mérésénél? Mi szól a mérőeszköz mellett és ellen? Mitől függ egy mérőeszköz megbízhatósága?

A kutatást különösen ajánljuk kvantitatív kutatást végzők, doktori disszertációt készítők, szakdolgozók számára!
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p81.xml

Összefügg-e az önsértés és az öngyilkossági hajlam?
Drubina Boglárka, Kökönyei Gyöngyi és Reinhardt Melinda (az ELTE Pszichológiai Intézet munkatársai) áttekintő tanulmányukban az öngyilkos magatartás és az öngyilkossági szándék nélküli önsértés kapcsolatát és különbségeit feltáró szakirodalmi összefoglalójukban a két jelenség közti viszony megértésének elmélyítéséhez járulnak hozzá. Ha az alábbi kérdések felkeltették az érdeklődését, érdemes fellapoznia a tanulmányt: Milyen elméleti modellek születtek az öngyilkosság magatartás és a nem öngyilkossági szándékkal elkövetett (nem-szuicidális) önsértés (NSSI) kapcsolatának vonatkozásában? Milyen fogalmi sokszínűség jelenik meg a nemzetközi szakirodalomban az önsértéssel kapcsolatos kutatásokban? Melyek a nem-szuicidális önsértés jellemzői? Milyen magyar adatok állnak rendelkezésre a témában? Miben tér el az öngyilkos magatartás és az NSSI? Milyen az előfordulási gyakoriságuk? Milyen magyarázó modellek léteznek a két jelenség kapcsolatának a feltárására? Érdemes-e, és ha igen, miért, együtt vizsgálni őket?

A tanulmányt jó szívvel ajánljuk mind kutatóknak, mind a gyakorlatban dolgozó szakemberek (pszichiáterek, klinikai pszichológusok, szociális munkások, stb.) számára!
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p99.xml

Hogyan készíthetünk „felvételeket” a lélekről?
Jambrik Máté, Erni Ildikó, Csenki Laura, Cserép Melinda, Ábrahám Ildikó, Pászthy Bea (a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar Gyermekgyógyászati Klinikájának munkatársai) és Posta Sára (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat) érdekfeszítő áttekintő tanulmányukban a gyermek és serdülő pszicho-diagnosztikában használatos tesztelési eszközök eltérő működését, a diagnosztikában betöltött szerepüket vizsgálják. Főbb kérdéseik: Hogy működnek a különböző tesztelési eljárások? Mi a szerepük a diagnosztikai folyamatban? Mi segíti legjobban a pontosabb diagnózisalkotást? Miért térnek el a kérdőíves és projektív tesztek eredményei? Hogy lehet ezeket az eltéréseket a diagnózis pontosabb felállítása érdekében hasznosítani? Ha felkeltették érdeklődését a fenti kérdések, mindenképpen olvassa el a tanulmányt!

Az áttekintő írást haszonnal forgathatják gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó klinikai pszichológusok és pszichiáterek egyaránt!
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p125.xml

Izgalmas könyvismertetések
A lapszámban három izgalmas könyvismertetést is talál. Koudela Pál a bevándorlók lélektani traumáiról szóló, Pratyusha Tummala-Narra szerkesztésében megjelenő kötetet, N. Kollár Katalin az iskolapszichológia gyakorlatban egy igazi hiánypótló tanulmánykötetet ismertet, amely Ester Cole és Maria Kokai szerkesztésében jelent meg, végül pedig Robert J. Schiller: Narratív közgazdaságtan c. könyvének bemutatása zárja a sort Kiss Endre értő és kritikus szemű kalauzolásában.

Pratyusha Tummala-Narra (szerk).: Trauma and racial minority immigrants: turmoil, uncertainty and resistance (Koudela Pál):
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p141.xml

Ester Cole, Maria Kokai (szerk): Consultation and mental health interventions in school settings: A scientist-practitioner’s guide (N. Kollár Katalin):
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p145.xml

Robert J. Schiller: Narratív közgazdaságtan (Kiss Endre):
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p151.xml

ÚJ ROVATUNK!
Visszatekintés – Kik az 1960-as években újraindult magyar pszichológiai kutatások nagy alakjai?
Új időszakos rovatunkban Czigler István kezdeményezésére a magyar pszichológiai kutatások újjáéledésének időszakába, az 1960-as évekbe repülünk vissza. A kor egy-egy jelentős, ám a korabeli publikációs lehetőségek hiánya miatt mára jobbára feledésbe merült kutató kutatásainak rövid ismertetésére vállalkozunk az elkövetkező lapszámokban. Az első számban Putnoky Jenő kutatásait ismerteti Czigler István.

Különösen hasznos lehet ezek olvasása a mai fiatalabb generáció számára.

https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/article-p159.xml

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).

Amennyiben a 2022/1. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: customerservice@akjournals.com

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni: www.akademiai.com

Az írások egyben megtekinthetők, letölthetők itt:
https://akjournals.com/view/journals/0016/77/1/0016.77.issue-1.xml

Üdvözlettel,
Prof. Fülöp Márta                                                            Saád Judit
Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője                 Szerkesztőségi titkár
fulop.marta@ttk.mta.hu                                                 pszichoszemle@gmail.com