Ritoók Magdától búcsúzunk

Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy 2022. április 24-én 86 éves korában elhunyt Dr. Ritoók Pálné dr. Ádám Magda.

Magda nyolc éven át, 2000-2008-ig volt a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke, keze alatt felvirágzott, sokat gazdagodott a tudományos szakmai élet, a szakmai közösség. Gazdagító munkáját elnöki tisztsége után is aktívan folytatta az MPT Tanácsadás Pszichológia Szekciójának elnökeként, számtalan nemzetközi és hazai szakmai program, konferencia szerveződött, szakmai kapcsolat épült munkája nyomán.

Ritoók Magda a hazai pszichológiai tanácsadás megalapítója, neve egybefonódik a pszichológiai tanácsadással. Magyarországon úttörő módon indította el az egyetemi tanácsadó szolgáltatást, megalapozta a kortárs segítést hazánkban. Hosszú időn át az ELTE-PPK Tanácsadás Pszichológiája Központ vezetője. Létrehozta a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesületet, nevéhez kötődik a Tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés létrejötte. Tagja volt az MTA Pszichológiai Bizottságának és a Magyar Akkreditációs Bizottságnak.

Nagy veszteség és szomorúság, hogy búcsúznunk kell Tőle.