Felhívás módszertani kötetben való publikálásra – Kora gyermekkori fejlődés és lelki egészség – validált kérdőíves módszerek bemutatása

Kedves Kollégák,

2022-2023 folyamán a Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézete vezetésével összegyűjtjük és egy módszertani kötetbe rendezzük azokat a hazánkban adaptált, validált kérdőíves mérőeszközöket, amelyeket a gyermektervezéstől az iskolába lépésig, a kora gyermekkori fejlődés idején tölthetnek ki szülők gyermekük fejlődéséről, a szülőségről (gondozásról, nevelésről), a szülő-gyermek kapcsolatról, a kora gyermekkori lelki egészségről és a fejlődést támogató vagy kockáztató környezeti jellemzőkről.

Az országban felkerestük már az ismert fejlődéskutató műhelyek, babalaborok, gyerekügyi projektek vezetőit, kutatóit, azonban lehetséges, hogy nem tudunk kisebb alkotó műhelyek, doktoranduszok, szakdolgozók értékes munkáiról. Várjuk az érdeklődő kollégák jelentkezését! A gyűjteményben a publikációt és a szerkesztést egy egységes módszertani sablon segíti.

Érdeklődésüket és publikációs szándékukat Dr. Danis Ildikónál jelezhetik a danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu email címen.

Dr. Danis Ildikó
tudományos főmunkatárs
a módszertani projekt koordinátora, a gyűjteményes kötet szerkesztője
Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet