A SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FELVÉTELT HIRDET

felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés  2021/2022. tanév első évfolyamára
A szakképzés integratív szemléletű, kognitív – hangsúlyú, a bizonyítottan hatékony gyógyítás elveinek megfelelően. A képzés időtartama 4 év (8 félév), amely egymást kiegészítő elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésből áll. Az elméleti képzés (50 óra) tömbösített formában, intenzív elméleti héten kerül megrendezésre mindig a félév elején, a gyakorlati képzésekre (bázisgyakorlat, 40 óra, 8 alkalom és készségfejlesztő gyakorlat 30 óra, 6 alkalom) a félév során egyenletesen elosztott munkanapokon kerül sor. A jelölteknek lehetőségük van megismerkedni a különféle alkalmazási területekkel is. A szakképzési időt a jelöltnek a szaknak megfelelő munkahelyen, ill. munkakörben kell eltöltenie (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet).
A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezési laphoz csatolandók:
Klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai, egészségügyi teljes vagy félidejű munkaviszony igazolása
Munkáltató hozzájárulása, javaslata (jelentkezési lapon!)
Munkaköri leírás, rögzített klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai szakfeladatokkal
BA és MA / MSc fokozatú egyetemi pszichológus diploma, a szakirány megjelölésével (mindkét diploma másolata csatolandó)
Fényképes szakmai önéletrajz
Motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelölt rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről. A felvételi beszélgetés alapja a motivációs levél.
További tudnivalók:
A felvételi eljárás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik már rendelkeznek min. 1 év szakmai tapasztalattal, az egyetemi képzés során teljesítettek két szemeszter pszichodiagnosztikai stúdiumot, és a MAWI, illetve Rorschach tesztekben szerzett alapfokú jártasságot igazolni tudják a leckekönyvi bejegyzés másolatának benyújtásával.
Jelentkezés nem adható be önkéntes segítői jogviszonyból a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján.
Önismeret a felvételhez nem szükséges. 150 óra önismeretet a 4 év során kell teljesíteni, melyből az első
50 óra a hatodik félév végéig teljesítendő.
A szakképzés önköltséges, díja 230 000 Ft / félév
A letölthető Jelentkezési lapot és a Felvételi űrlapot kitöltve, eredeti aláírással az összes további csatolandó  dokumentummal egyetlen fájlba illesztve elektronikusan, valamint nyomtatott formában is juttassák el a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékre.
Csak hiánytalan pályázati anyagot benyújtó jelentkezőket hívunk be felvételi beszélgetésre.
Felvételi beszélgetés várható ideje: 2021. szeptember első fele, melyről a pályázók emailben kapnak értesítést.
Postázási címSemmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 1091 Budapest, Üllői u. 25. I. em.
Telefon: 06 (1) 459-1500/62 361
Kapcsolattartó: Horváth Dóra oktatásszervező
Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra sk

tanszékvezető egyetemi tanár