Felhívás XXX. Országos Tudományos Nagygyűlésre

A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG XXX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS NAGYGYŰLÉSE

2023. június 8-10. között a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetében kerül megrendezésre

“Találkozás a változásban – Változások a találkozásban” címmel.

A kétévente megrendezett Nagygyűlés Magyarország legnagyobb pszichológiai tudományos fóruma, mely lehetővé teszi az ország különböző pontjairól származó szakemberek találkozását, új kutatási eredményeik bemutatását, valamint a határon túli szakemberek és a társszakmák eszmecseréjét, együttműködését.

A Nagygyűlés főszervezője: a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézete

A konferencia színhelye: PTE BTK Pszichológia Intézet, 7624 Pécs Ifjúság útja 6. – Campus A és B épülete.

A Szervezőbizottság elnöke: Láng András

A Tudományos Programbizottság elnöke: Kulcsár Gabriella

A Nagygyűlésen csak regisztrált személyek vehetnek részt. A regisztráció MEGNYÍLT >>.

A prezentációs javaslatok és kivonatok beküldésének határideje: 2023. február 28.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az absztraktok terjedelme minden esetben 1500-3000 karakter!

A Nagygyűlésen való egyéni szakmai szereplés lehetőségei:

  • tematikus előadás: új, eddig még nem publikált empirikus kutatási eredmények, az elméletalkotás új megközelítéseinek bemutatása.
  • szimpózium: egy nagyobb empirikus kutatásban elért egyéni eredmények, kutatócsoportban kidolgozott új elméletek bemutatása egy konkrét kutatás vagy téma köré szervezett előadásokkal; (egy szimpóziumban az előadások maximális száma 4). A szimpóziumot és előadásait annak elnöke nyújtja be, a szerzőknek és a vitavezetőnek is regisztrált résztvevőnek kell lennie, a bírálatot az elnök kapja meg.
  • egyéni poszterbemutató: egy adott témakörben végzett kutatás eredményeinek, problématerületének áttekintő bemutatása posztertáblákon. A posztereket a szerzők egy erre elkülönített idősávban, 3 perces poszter-előadás keretében bemutathatják. A poszter-műfajban prezentáló szerzők között versenyt írunk ki, amelyben mind a posztert, mind a poszter-előadást számításba vesszük.

A szakmai anyagokkal kapcsolatos bővebb információk Szakmai anyagok menüpontban találhatóak.

A weboldalon biztosítunk minden, a konferenciával kapcsolatos információt az érdeklődők számára, és biztatunk mindenkit, hogy ott tájékozódjon (https://mptnagygyules.hu/) Ha kérdésükre a honlapon nem találnak választ, a mpt@mpt.hu emailcímen kérhetnek segítséget!

Sikeres felkészülést, eredményes kutatómunkát és konferenciarészvételt kívánunk!

Találkozzunk 2023. június 8-10. között Pécsett!

Péley Bernadette                  Láng András
MPT elnöke             Szervezőbizottság elnöke