Elnökségi levél

Tisztelt MPT Tagok!

A Társaság vezetése hosszú egyeztetés mentén csatlakozott más szakmai társszervezetek állásfoglalásához.

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának Alapszabályából szem előtt tartja a következőket:

Általános rendelkezések 3. §

A Társaság alapelvként szögezi le azt, hogy a diszkrimináció minden formáját elutasítja, azonosul az Alaptörvény XV. cikkében rögzített elvekkel. (XV. cikk (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.)

Az állásfoglalás megfogalmazásakor olyan szakemberek véleményére támaszkodtunk, akik klinikai munkájuk során, vagy büntetőeljárásban találkoztak az érintett csoportok kiszolgáltatottságával és nehézségeivel.

A Társaság csak szakmai szempontból viszonyul bármely világnézethez vagy politikai irányzathoz. Ugyanakkor tisztában vagyunk avval, hogy az olvasó beállítódása különböző szövegértelemzésre ad lehetőséget, ahogy ez a médiában és a közösségi oldalakon látható is.

Szeretnénk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy az állásfoglalás megfogalmazott explicit célja a közös, toleráns, más véleményekre is nyitott hozzáállás, „szeretnénk hozzájárulni egy széleskörű, bizonyítékokon alapuló, tudományos és szakmailag hiteles tájékoztatáson nyugvó társadalmi párbeszéd alapjához.”

MPT Elnökség