Regőczi István Alapítvány Kuratóriumának felhívása

A Regőczi István Alapítvány Kuratóriuma felhívja  a tisztelt Tudományos Társaság valamennyi tagjának figyelmét arra, hogy  akik   önkéntes lélektani segítő tevékenységre,   a Covid-árvák és családjaik pszichikus problémáinak kezelésére  bármely időtartamban – rendszeresen vagy ad hoc szükséglet szerint –  készek, szíveskedjenek bejelentkezni a Regőczi Alapítvány operatív vezetőjénél  a következő címen: nagy.eniko@regoczialapitvany.hu.

Csaknem ezer érintett gyermek és mintegy hatszáz család szükséglet szerinti gondozása érdekében szeretnénk felmérni a pszichikus intervenciós lehetőségeket, valamint összegyűjteni az ország teljes területén azokat a szakembereket, akik önként adományozott idejük általuk meghatározott tartamában vállalnák a lakókörzetükbe tartozó érintettek számára a lélektani segítség különböző módjait: gyászterápiát, krízisgondozást, terápiás tanácsadást, szupportív intervenciókat, életvezetési tanácsadást, mentálhigiénés szolgáltatásokat, pár- és családi problémák konzultativ rendezését, vagy egyéb, általuk vállalható segítő tevékenységet.

Köszönjük, ha életidejéből fordít  egy keveset erre a nemes célra, és jelentkezésével lehetővé teszi országos szaksegítő-kataszter készítését. Egyéni és intézményes keretek között folyó szaktevékenység fogadására egyaránt készen állunk.   Köszönettel:

Budapest, 2021.10.28.

A Regőczi István Alapítvány Kuratóriuma