Álláspályázat

A Wesley János Lelkészképző Főiskola
Neveléstudományi tanszéke

pályázatot hirdet

egyetemi adjunktus/docens

munkakör betöltésére

iskolapszichológia, pedagógiai pszichológia

területén.

A munkaviszony jellege, időtartama:
határozatlan idejű teljes állású alkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye (jelenléti oktatásnál):
1086 Budapest, Dankó u. 11.

Az alkalmazás tervezett kezdete:
2021. szeptember 1.

A munkakörrel járó feladatok:
A WJLF Neveléstudományi tanszéke által meghirdetett pszichológiai tárgyú kurzusok
gondozása, vezetése, óratartás adjunktusként heti minimum 10 órában. Szakfelelősi feladatok ellátása posztgraduális szinten. Részvétel a tanszéken folyó kutató és fejlesztő műhelyek munkájában, kutatási pályázatok készítésében. Saját kutatási témában rendszeres akadémiai tevékenység: konferenciaelőadások tartása, tudományos publikációk készítése, konferenciaszervezés, kiadványszerkesztés stb. Részvétel a főiskola intézményfejlesztő, oktatásszervező munkájában, valamint a tanszéki adminisztráció oktatókra eső részében.

 

A pályázás feltétele:

 • egyetemi MA diploma pszichológiából
 • PhD fokozat pszichológiából
 • az MTMT-ben tetten érhető érdeklődés a pedagógiai pszichológia iránt
 • adjunktusként legalább 5 évnyi, docensként legalább 10 évnyi kutatói és oktatói tapasztalat az akadémiai szférában

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • nemzetközi oktatásfejlesztési, kutatási projektekben való részvétel
 • tananyag- és tantervfejlesztésben szerzett tapasztalatok a pedagógiai pszichológiával összefüggésben
 • kiterjedt kapcsolati háló iskolákkal
 • angol nyelvű kurzusok tartása hazai és külföldi egyetemeken

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • szakmai életrajz (EU szabványos táblázatos formában)
 • bizonyítványok (diploma, PhD oklevél, nyelvvizsgabizonyítvány vagy külföldi tanulmányokat, oktatói munkát igazoló dokumentumok) másolata

 

A pályázatokat erre a címre kérjük elküldeni:

Biró Zsuzsanna Hanna PhD, tanszékvezető egyetemi docens

birozsh@wjlf.hu

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. június 15.