Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzés

Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzést indít

 a Tündérhegyi Európai Pszichoterapeuta Képzés (TEPKI)

 Budapesten

2021. szeptemberben

A képzést a Semmelweis Egyetem és az Európai Pszichoterápiás Szövetség /EAP/ akkreditálta.

A képzés hangsúlyt helyez a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munka elsajátításának biztosítására.

  • Propedeutikai fázis

Az egy éves propedeutikai fázis a szakvizsga-képzés részeként tartalmazza az elméleti és gyakorlati követelményeket szakorvosok, valamint neuropszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok  számára.

            A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a dinamikus pszichoterápiás irányú kivizsgálás, valamint a pszichoterápiás tanácsadás és betegvezetés gyakorlatába. A tanév végére a hallgatók elsajátítják a pszichoterápiás irányú exploráció gyakorlatát is.

B.) Klinikai fázis

A két éves klinikai fázis lehetőséget nyújt a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munkamód elsajátítására.

Jelentkezhetnek pszichiáter szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, illetve a propedeutikai fázist sikeresen elvégzett szakorvosok , neuro- szakpszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok.

A képzés nagy hangsúlyt helyez a rövidterápiák diagnosztikai, indikációs és terápiás előkészítését biztosító pszichoterápiás első interjú gyakorlatának elsajátítására. A második év gyakorlati követelményeként a hallgatók szupervízió mellett rövid pszichoterápiás eseteket visznek. A tematika kiterjed a korszerű pszichoszomatikus ismeretekre, a pszichopatológia, a pszichodinamika és a feltáró pszichoterápiák alapismereteire. A képzés keretében elsajátítható az Operacionalizált Pszichodinamikus Diagnosztika,  az egyes kórképek speciális terápiás megoldásai, valamint a gyógyszeres terápia és pszichoterápia kombinálásának kérdései. A pszichoterápiás ismeretanyag dinamikus szemléletű rövid pszichoterápiára készít fel és önismereti sajátélményű egyéni terápiával és szupervízióval a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Képző Egyesület /POPKE/ és a Tündérhegyi Fókuszált  Dinamikus Pszichoterápiás Képzés keretei között beszámítással  módszerspecifikus képzéssé is kiegészíthető.

Az elvégzett klinikai fázis bármely módszerspecifikus pszichoterápiás irányzattal kombinálható.

A képzést kéthetente, pénteki napokon 10.00 – 15.30 óra között tartjuk.

A képzési napok elméleti előadásokból, szemináriumokból és esetmegbeszélő csoportokból épülnek fel.

A tanfolyam önköltséges, évente vizsgával, a képzés végén esettanulmány megvédésével zárul.

C.) Pszichoterápiás alapismeretek

Egy éves tanfolyam – önálló továbbképzésként – orvosok, pszichológusok és  más diplomával rendelkező segítő foglalkozású szakemberek  (gyógypedagógusok, szociális munkások, védőnők, mentálhigiénés szakemberek) számára, akiknek munkájában hangsúlyos szerepet kap a kapcsolati folyamatok megértése és kezelése.

A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a kapcsolati folyamatok személyközi helyzetekben történő felismerésébe, megértésébe,  kezelésébe. A tanév végére a hallgatók elsajátítják a pszichoterápiás tanácsadás, beteg- és kliens vezetés  gyakorlatát.

 

A képzés helyszíne:

Budapest: OMINT Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály (Tündérhegy), 1121 Budapest/Budakeszi, Szanatórium u. 19.  és a Magyar Pszichiátriai Társaság székhelye, 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 75/A.

Az oktatók a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés kiképzői.

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal és a diplomák beszkennelt másolatával: Dr. Harmatta János, janos.harmatta@gmail.com

Információ: Bagotai Tamás, bagotait@gmail.com ,T: +36 30 390 3418

A képzésre a végzett szakorvosoknak és klinikai- alkalmazott egészségpszichológiai- és neuro szakpszichológiai szakpszichológusoknak egyidejűleg a Semmelweis Egyetem Dékáni Hivatalában is be kell iratkozniuk képzési tervvel augusztus 31.-ig. Egyidejűleg a Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás-, vagy más módszerspecifikus képzésbe is be kell iratkozni.  Az Egyetem által elfogadott képzési terv beszkennelt másolatát kérjük elküldeni Bagotai Tamás képzési felelősnek: bagotait@gmail.com