Munka- és szervezetpszichológia

A munka- és szervezetpszichológia a pszichológia azon alkalmazott ága, mely a dolgozó emberek munkájával kapcsolatos pszichológiai vonatkozásokat vizsgálja. Ennek a nagy hagyományokkal rendelkező alkalmazott pszichológiai területnek a célja az emberi viselkedés tanulmányozása a munkával, illetve a munkaszervezettel kapcsolatosan: a hatékony munkavégzés előmozdítása a dolgozók elégedettségének, jó(l)létének növelésével párhuzamosan.

A munka- és szervezetpszichológia három tényezőt emel a középpontba: a dolgozó embert, a munkakörnyezetet és a termelési tevékenységet. Ennek a hármas felosztásnak megfelelően beszélhetünk munkapszichológiáról, szervezetpszichológiáról és személyzeti pszichológiáról – ezen részegységek képezik e tudományterület három alappillérét. A munkapszichológia többek között a munkakörülményeket és -folyamatot, a munkakört, a munkafeladatot, a dolgozókra való hatásokat tekinti kulcsfogalmainak. A személyzeti pszichológia tárgykörébe tartoznak a humán erőforrással kapcsolatos tevékenységek, pl. toborzás, kiválasztás, betanítás, karriermenedzselés, speciális pszichológiai intervenciók (nyugdíjba menés előkészítése, munkahelyi stressz kezelése stb.). A szervezetpszichológia a vezetés, döntéshozatal, hatalom, szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés témaköreivel foglalkozik behatóbban.

A munka- és szervezetpszichológia általános feladata elősegíteni a dolgozó ember hatékony és humánus foglalkoztatását, valamint a biztonságosabb, örömtelibb munkavégzést, tulajdonképpen az egyéni és a vállalati érdekek egymáshoz való közelítését. Konkrét tevékenységei, feladatai közé tartozik a fentieken túl a személyzeti kiválasztás és értékelés; képzés; teljesítményértékelés; munkakörtervezés; fejlesztés; ergonómia; pályatanácsadás; szociális jártasság növelése; esélyegyenlőség javítása; egészségügyi pszichológiai vonatkozások fejlesztése; elégedettség- és attitűdvizsgálatok stb.

Jelenleg Magyarországon munka- és szervezetpszichológus az lehet, aki a 3 (B.A.) + 2 éves (M.A.) egyetemi képzés után elvégzi a kétéves, posztgraduális munka- és szervezetpszichológus szakpszichológus-képzést.