Iskolapszichológia / pedagógiai pszichológia

Az iskolapszichológus az oktatási intézmények mindennapjait érintő problémákra keres megoldást (mint például a diákok tanulási- és magatartási problémái), igyekszik szervezeten belüli nézeteltéréseket kezelni, a tanulási- és tanítási módszereket javítani, valamint tanácsadással is foglalkozik. Figyelemmel kíséri az iskola oktatói-nevelői munkáját, regisztrálja az ott történő változásokat (javulásokat vagy esetleges romlásokat), igyekszik fejlesztően hatni az egyénekre és a közösségre egyaránt. A rendszerszemlélet e szakemberek esetében kiemelt fontosságú, hiszen a nevelési intézményekben felmerülő problémák szinte mindegyike legalább 3 tényező – gyerek, szülő, tanár/iskola – együttállásából keletkezik és csak az összes tényező figyelembevétele és mozgosítása révén kezelhető hatékonyan.

Az iskolapszichológus hatáskörébe tartozik a diákok szűrése (pl. kinek van szüksége speciális fejlesztésre akár az átlagosnál rosszabb, akár az annál sokkal jobb képességei miatt) és orientálása az iskolakezdéstől kezdve a pályaválasztásig, feladata tehát a gyermekvédelemtől egészen a tehetséggondozásig terjed. Az egyszemélyes ülések mellett csoportos foglalkozásokat is szervezhet, hiszen így érthetőek meg legjobban a csoportdinamikai folyamatok, melyek sok probléma alapjául szolgálnak. Ezáltal árnyaltabb képet kaphat a kialakult helyzetről, s így könnyebbé válik a legmegfelelőbb megoldási módszert megtalálása is.

A háziorvoshoz hasonlóan, amikor az iskolapszichológus súlyosabb problémát fedez fel, a gyereket (esetleg a szülőt vagy épp a tanárt) más, specializáltabb intézethez irányíthatja, mint például a nevelési tanácsadó, (gyermek)pszichiátria, gyermekvédelem stb. Enyhébb esetekben a szakember tarthat a viselkedési gondokkal küzdő gyerekeknek tanácsadást, ugyanis sokszor családi hatások vagy a beilleszkedés nehézségei állnak a zavart viselkedés hátterében. Konkrét nevelési problémák esetén egyéni és csoportos konzultációk megtartására hivatott, valamint személyiség- és képességfejlesztő csoportokat is vezethet mind a diákok, mind a nevelőtestület tagjai számára. A tanárokkal rendszeresen tanácskozik, ilyenkor megbeszélhetik saját, nevelői közösségük helyzetét is, igény esetén továbbképzést is tarthat számukra.

Jelenleg Magyarországon pedagógiai szakpszichológus az lehet, aki a 3 (B.A.) + 2 éves (M.A.) egyetemi képzés után elvégzi a kétéves, posztgraduális pedagógiai szakpszichológus-képzést.