Etikai Bizottság tagjai

Az EB-t közösen működtető két szervezet választás útján delegálja annak tagjait. Az MPÉE három tagját bízza meg a feladattal, az MPT valamennyi szekciójának és tagozatának lehetősége van egy-egy tagját jelölni, így maximum 32 fővel képviselteti magát. Valamennyi tag mandátuma négy év időtartamra szól.

A bizottság munkáját elnök és társelnök irányítja, egyikük az MPT, másikuk az MPÉE közgyűlésének delegáltja (jelenleg nem delegált elnököt az MPÉE). Pozíciójukat két évente váltják, mandátumuk négy év időtartamra szól. A bizottság munkájának szervezését egy választott tagja titkár szerepkörben segíti. Az Etikai Bizottság további tagja egy jogi tanácsadó, aki a feladatellátás jogszerűségének biztosításában nyújt segítséget.

A 2021-el kezdődő ciklusban jelenleg az Etikai Bizottság soros elnöke Torma Kálmán (MPT), az titkára dr. Reinhardt Melinda (MPT), és összesen 28 taggal működik. Az EB jelenlegi összetétele, részletezve, hogy az MPT részéről mely szekciók képviseltetik magukat, az alábbi táblázatban látható. Az EB tagok névsora a mindenkori soros elnökhöz intézett írásbeli kérés alapján megismerhető.

Delegáló szervezeti egység Képviselő (fő)
MPT
Általános és Személyiséglélektani Szekció 1
Coaching Pszichológiai Szekció 1
Egészségpszichológiai Szekció 1
Fejlődéslélektani Szekció 1
Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció 1
Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció 1
Katasztrófapszichológiai Szekció 1
Kifejezéspszichológiai Szekció 1
Klinikai Pszichológiai Szekció 1
Klinikai Gyermekpszichológiai Szekció 1
Környezetpszichológiai Szekció 1
Közlekedéspszichológiai Szekció 1
Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekció 1
LMBTQ Szekció 1
Munka- és Szervezetpszichológiai Szekció 2
Neuropszichológiai Szekció 1
Nevelési Tanácsadás és Szakértés Szekció 1
Pozitív Pszichológiai Szekció 1
Szociálpszichológiai Szekció 1
Tanácsadás Pszichológiai Szekció 1
Erdélyi Tagozat
Ifjúsági Tagozat 2
Kelet-Magyarországi Tagozat 1
MPÉE 3
Jogi képviselő 1

A bizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, legjobb tudásuk és belátásuk szerint, a pszichológus szakma iránti elkötelezettséggel és felelősséggel.

<< Vissza az Etikai Bizottság oldalára