Tanácsadás, krízisintervenció

A tanácsadó pszichológus elnevezésétől eltérően ritkán ad konkrét tanácsot. Sokkal inkább arra törekszik, hogy a kliens felfedezze saját erőforrásait, erősségeit, s ezeket használja fel a hozott probléma megoldásához. Konkrét tanácsot csak információ-átadás esetén ad (például munkakereső kaphat tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan írja meg az önéletrajzát, milyen további szervezetekhez tud fordulni vagy milyen szakterület illik hozzá a leginkább felmért kompetenciái alapján). A tanácsadó pszichológus segíthet az egyéni életvezetést érintő kérdésekben (pl. egy-egy komolyabb döntés meghozatala előtt), a különböző szerepek integrálásában is (pl.: hogy lehet valaki egyszerre jó feleség, anya és munkatárs), illetve minden pszichológiai értelemben vett fejlődés elősegítésében. A tanácsadó pszichológus három fő területen tud szakmai segítséget nyújtani.

Az első a pályaválasztás. Ekkor az egyéni kompetenciák, az érdeklődési terület és lehetőségek felmérésével segít felállítani egy jövőképet a tanulmányok és/vagy a munka területén, ezen felül tanácsokkal tud szolgálni abban, mit kell tennie az egyénnek a kitűzött cél elérése érdekében. Az ilyen szakembert alkalmazhatják pályaválasztási tanácsadók, munkaügyi, valamint átképző központok, de magánszektorban tevékenykedő karriertanácsadó cégek is.

A második terület a család-, illetve párterápiás munka. A párterápia célja a problémás, újra és újra konfliktus- vagy válsághelyzetbe kerülő kapcsolatok minőségi javítása, egy örömteli működésmód visszaállítása; vagy épp a kapcsolat lezárásával kapcsolatos érett és megfontolt döntések meghozatalának segítése. A családterápia lényege, hogy a felmerülő problémát a szakember és a család közösen, a családi kapcsolatok mentén térképezi fel és próbálja megoldani.

A krízistanácsadás a harmadik terület, ahol tanácsadó pszichológusok leggyakrabban végzik munkájukat. Őket megtalálhatjuk drogambulanciákon, lelki segélyszolgálatoknál, valamint olyan szervezeteknél, ahol a katasztrófa és vészhelyzetek megoldása során van szükség szakképzett segítségre. A krízisintervenció egy olyan speciális beavatkozási mód, mely a krízis jelen idejű enyhítésén túl igyekszik felkészíteni a klienst a jövőbeli, hasonló szituációk helyes kezelésére is új problémamegoldó stratégiák kidolgozásával.

Jelenleg Magyarországon tanácsadó szakpszichológus az lehet, aki a 3 (B.A.) + 2 éves (M.A.) egyetemi képzés után elvégzi a kétéves, posztgraduális tanácsadó szakpszichológus-képzést.