Nagygyűlés

Kedves Kollégák!

A járványhelyzet jelenlegi szakaszára tekintettel az MPT vezetősége azt a döntést hozta, hogy a 2021.júniusára tervezett Nagygyűlés időpontját augusztus végére módosítja.
A döntésünk hátterében az a megfontolás áll, hogy szeretnénk, hogy a Nagygyűlés, ahogyan ez eddig volt, a személyes találkozás lehetőségét adja meg a kollégáknak. Hiszünk benne, hogy augusztus végén ennek már reális esélye van. Arra törekszünk, hogy amennyiben ez mégsem így történne, akkor augusztus végén már nem halasztjuk el a konferenciát, hanem abban az esetben online formában biztosítjuk a szakmai publikálás és eszmecsere lehetőségét a résztvevők számára.

Köszönjük a megértésüket és mindenkinek jó egészséget kívánunk!
MPT vezetősége

A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése
2021. augusztus 26-28. között
a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán kerül megrendezésre

“Út a reziliens jövő felé” címmel.

A Nagygyűlés honlapja: mptnagygyules.hu

Az évenként megrendezett Nagygyűlés Magyarország legnagyobb pszichológiai tudományos fóruma, mely lehetővé teszi az ország különböző pontjairól származó szakemberek találkozását, új kutatási eredményeik bemutatását, valamint a határon túli szakemberek és a társszakmák eszmecseréjét, együttműködését.

A Nagygyűlés főszervezője: a Budapesti Corvinus Egyetem Pszichológia és Viselkedéstudományi Tanszéke és a Tanárképző és Digitális Tanulási Központja

A konferencia színhelye: Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus

8000 Székesfehérvár, Budai út 43.

A Szervezőbizottság elnöke: Bodnár Éva

A Tudományos Programbizottság elnöke: Sass Judit

A Nagygyűlésen csak regisztrált személyek vehetnek részt. A regisztráció MEGNYÍLT.

A prezentációs javaslatok és kivonatok beküldésének határideje: 2021. március 31. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az absztraktok terjedelme minden esetben 1500-3000 karakter!)

A Nagygyűlésen való egyéni szakmai szereplés lehetőségei:

  • tematikus előadás: új, eddig még nem publikált empirikus kutatási eredmények, az elméletalkotás új megközelítéseinek bemutatása;
  • szimpózium: egy nagyobb empirikus kutatásban elért egyéni eredmények, kutatócsoportban kidolgozott új elméletek bemutatása egy konkrét kutatás vagy téma köré szervezett előadásokkal; (egy szimpóziumban az előadások maximális száma 4)
  • vitaszimpózium: vita központú innovatív szimpózium. Abban tér el a hagyományos szimpóziumtól, hogy az előadók csak 5-5 percben mutathatják be prezentációjukat, a részletesebb anyagot pedig a nagygyűlés honlapján előzetesen kell feltölteniük. A felkészült vitavezető ezek alapján moderál hatékony, élénk vitát a résztvevők aktív bevonásával; (egy szimpóziumban az előadások maximális száma 4)
  • egyéni poszterbemutató: egy adott témakörben végzett kutatás eredményeinek, problématerületének áttekintő bemutatása posztertáblákon. A posztereket a szerzők egy erre elkülönített idősávban, 3 perces poszter-előadás keretében bemutathatják. A poszter-műfajban prezentáló szerzők között versenyt írunk ki, amelyben mind a posztert, mind a poszter-előadást számításba vesszük.
  • tematikus poszterműhely bemutató: kutatócsoportok, műhelyek közös témakörben végzett kutatásainak együttes bemutatása posztertáblákon;
  • műhelybemutató: szakmai képzések, technikák, iskolák, szakmai szervezetek bemutatkozása ötletes, egyéni módon kis termes műhelyekként vagy kerekasztal beszélgetés formájában.

Az absztrakt típusa szerint az alábbi helyre történhet a feltöltés a regisztrációs felületen:

Szimpózium: Szimpózium, Vitaszimpózium, több előadásos Tematikus poszterműhely bemutató;
Előadás: Tematikus előadás, Műhelybemutató;
Poszter: Egyéni poszterbemutató;

A cím végén kérjük adják meg, hogy pontosan milyen típusú az absztrakt:
Pl. Előadásom címe – műhelybemutató

A hagyományos szimpóziumok és a tematikus ülések előadásainak időtartama a szimpózium, illetve a tematikus ülés elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15 perc, amit rövid megbeszélés és vita követ. A szimpózium, illetve tematikus poszterműhely vitavezetője (diszkutánsa) segíti elő, hogy aktív tudományos eszmecsere alakuljon ki az ülésen, illetve műhelybemutatón. A vitavezetőnek is regisztrált résztvevőnek kell lennie.


 

Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése
2019. május 30 – június 1., Debrecen

Az MPT XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének (2019.05.30.-06.01., Debrecen) fotói megtekinthetők az alábbi linkeken:

Adatkezelési tájékoztató a rendezvény szervezője által a rendezvényen készített fénykép, és videófelvételekről, a felvételek megjelenéséről

Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”. Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője a Magyar Pszichológiai Társaság, mint Adatkezelő, fénykép és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.


Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése
2017. június 1-3., Szeged

Az MPT XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlésén (2017.06.01-03., Szeged) készült fotók az alábbi linken megtekinthetők:
https://goo.gl/photos/Q5dpAXRXVDDvK61X7

A fotókat készítette: Erlauer Balázs