EMLÉKEZTETŐ a Katasztrófapszichológiai Szekció 2023. március 31-én tartott konferenciájának tanulságaira

EMLÉKEZTETŐ
a Katasztrófapszichológiai Szekció 2023. március 31-én tartott konferenciájának tanulságaira

Szekciónk „Egyedül nem megy” címmel azért hívott életre egy interdiszciplináris konferenciát, hogy a kríziskezelés terepéről emeljük reflektorfénybe az „együttműködés” tapasztalatait.

Pszichológiai nézőpontból evidencia, hogy az együttműködés az élet számos területén mind az egyéni mind a közösségi jóllétet segítheti. Ám vannak olyan élethelyzetek, amikor az együttműködés egyszerűen elengedhetetlen. Tapasztalataink szerint válsághelyzetekben – nemcsak katasztrófa-krízis, hanem bármilyen, akár személyes krízis esetén – akkor lehet igazán sikeres a segítő beavatkozás, ha sokféle szakterület szakemberei „csapatként” működnek együtt a helyzet kezelésében.

Konferenciánkon a kifejezetten a kríziskezelésben megvalósult szakmaközi együttműködés „jó gyakorlataiból” kívántuk példákat bemutatni, és a gyakorlati tapasztalatokból levonható tanulságokat megfogalmazni.

Kerekasztal beszélgetés keretében pedig a kríziskezelésben leginkább érintett szociális és egyházi szervezetek/intézmények (legnagyobb szeretetszolgálatok) vezető képviselőit szólaltattuk meg, hogy az ő nézőpontjukból is láttassuk az együttműködés lehetőségeit.

Szeretnénk, ha a konferencián megfogalmazott gondolatok hosszabb távon is inspirálók maradnának a szakma számára, ezért a Szekciónk honlapján rövid összefoglalók formájában közzé tesszük az elhangzott előadások legfontosabb üzeneteit.

Akit valami ennél bővebben érdekel, az a konferenciánknak helyet adó Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek köszönhetően a konferencia teljes anyagát is elérheti.

https://stream.tf.hu/hu/recordings/details/88,Katasztrofavedelem1?key=HssPZkFdnrWS
https://stream.tf.hu/hu/recordings/details/89,Katasztrofavedelem2?key=AEVNY0tfUwkn