Szokolszky Ágnes- A pszichológiai kutatás módszertana

Decemberben megjelent Szokolszky Ágnes újabb kiadású, jelentős mértékben átírt kutatásmódszertan könyve az Osiris Kiadónál.

Minden szakma annyira tudományos, amennyire a módszerei azok. Ez a könyv összegzése mindannak, amit ma tudunk arról, hogy hogyan kell jó tudományt csinálni a pszichológiában kvantitatív és kvalitatív módon. A kihívás nagy, mert a kutatónak járatosnak kell lennie a módszerek tudományfilozófiai alapjaiban, értenie kell a jó kérdésfeltevéshez, a kutatástervezéshez, a szakszerű méréshez és a statisztikához, ismernie kell a kvalitatív módszertan lehetőségeit, tudnia kell megalapozott következtetéseket levonni, és mindeközben betartani a szakma etikai szabályait. Ha ezek közül bármelyiket elhanyagoljuk, akkor a szakma hitelességét kockáztatjuk. Ez a könyv átfogó és világos és módon adja át mindezt a magyar olvasónak. A pszichológiai vizsgálatokkal csak ismerkedők számára kezdőpont lehet, de az évtizedek óta kutatásokkal foglalkozók is megtalálhatják benne a számukra eddig kevésbé ismert módszerek jól érthető bemutatását. Ajánlom a munkát a pszichológusoknak és mindazoknak, akiket érdekel a pszichológiai kutatás és akiknek fontos a tisztánlátás és a kritikus gondolkodás a kutatásmódszertanban.

Aczél Balázs