MÉREI-DÍJ 2020

 A Mérei-díjat minden évben a Mérei-Bizottság a megelőző év legjobb PhD hallgatói cikkének ítéli oda. A 2020-as Mérei Bizottság (Dúll Andrea, Kiss Paszkál, Sass Judit) Kasos Enikő  PhD hallgató (ELTE, Pszichológiai Doktori Iskola, témavezető: Varga
Katalin)  “_Új kutatási eredmények aktív-éber hipnózisban: fenomenológiai, fiziológiai és endokrin elemzések_” c. empirikus tanulmányát találta a díjra legérdemesebbnek (Kasos Krisztián, Józsa Emese, Költő András, Bányai Éva és Varga Katalin társszerzőségével).

A szerzők a tanulmányban olyan vizsgálatokat mutatnak be, amelyek az elektrodermális aktivitás és az oxitocin- és kortizolszint elemzése révén alátámasztják, hogy az aktív-éber hipnózisban is megjelennek hasonló központi idegrendszeri és hormonális változások. A tanulmány több jelenségszintet ragad meg, két, jól megtervezett kísérletben, nem „pusztán” kérdőíves kutatásban. A téma szabatos, fókuszált kifejtéssel vezeti végig az olvasót az
aktív-éber hipnózis több lépésben, több oldalról, több jelenségszinten vizsgált hatásain. Feszes tudományos leírás mentén mutatja be a problémát, majd ezután átfogóan méri és az
értelmezésben koherensen összekapcsolja a jelenség fiziológiai, viselkedéses és fenomenológiai szintjeit.

A téma első magyar nyelvű-összegzését adja a publikáció és a hipnózis szociál-pszichobiológiai megközelítését alkalmazva, két egymásra logikusan ráépülő kísérleti vizsgálatot mutat be, ahol céljának megfelelően sikeres a jelenségszinteket interakciójának
elemzésében.

  A tanulmány itt  olvasható.

Gratulálunk a nyertesnek!

Az Akadémiai Kiadó egy éves előfizetéssel jutalmazza a díjazottat.