A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekciójának állásfoglalása az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása kapcsán

A 2020. március 31-én előterjesztett és 2020. április 7-én megvitatott, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása kapcsán segítő szakemberekként kötelességünknek érezzük, hogy ezzel a klienseinkre és egész közösségekre nézve egyaránt diszkriminatív tervezettel szemben felszólaljunk. A törvénytervezet elérhető szövegezése alapján nélkülöz mindennemű neonatológiai és fejlődéslélektani alapot, így különösen veszélyesnek tartjuk, hogy látszatra pusztán ideológiai indíttatásból törekszik egy amúgy is rendkívül sérülékeny, kirekesztett társadalmi csoport emberi méltósághoz, önrendelkezéséhez való jogának ellehetetlenítésére.

Teljes állásfoglalás megtekintése