Nagygyűlés

Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése
2019. május 30 – június 1., Debrecen

http://mptnagygyules.hu/

Az MPT XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének (2019.05.30.-06.01., Debrecen) fotói megtekinthetők az alábbi linkeken:
2019.05.30.
https://unideb.hu/tar/fotoalbumok?album=2316361&viewMode=category [2]
https://unideb.hu/tar/fotoalbumok?album=2316829&viewMode=category [3]
https://unideb.hu/tar/fotoalbumok?album=2318800&viewMode=category [4]

Adatkezelési tájékoztató a rendezvény szervezője által a rendezvényen készített fénykép, és videófelvételekről, a felvételek megjelenéséről

Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”. Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője a Magyar Pszichológiai Társaság, mint Adatkezelő, fénykép és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése
2017. június 1-3., Szeged

Az MPT XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlésén (2017.06.01-03., Szeged) készült fotók az alábbi linken megtekinthetők:
https://goo.gl/photos/Q5dpAXRXVDDvK61X7

A fotókat készítette: Erlauer Balázs