MPT rendezvények

Felhívás

IV. Iskolapszichológus Vándorgyűlés
2021. október 14-15.
Debrecen

„Milyen lenne a világ iskolapszichológus nélkül?”

Kedves Kollégák!

Az MPT Óvoda- és iskolapszichológiai szek­ciója, az ELTE Országos Iskola-pszichológiai Módszertani Bázis és a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének közös szervezésében személyes észvétellel kerül megrendezésre a IV. Iskolapszichológus vándorgyűlés, melynek helyszíne ismét Debrecen. A rendezvénynek a Debreceni Akadémiai Bizottság székháza ad otthont.

A program a korábbiakhoz hasonlóan plenáris előadásokból és főleg műhelyekből áll, ahol bevált jó gyakorlatokat, valamint különböző módszereket lehet megismerni, kipróbálni, de lesz lehetőség közös gondolkodásra, tapasztalatok megosztására.

Plenáris előadások

Forrás-Bíró Aletta: Az iskolapszichológus szerepe az SNI-BTMN tanulók ellátásában
Az előadás a tanulási nehézségek és zavarok esetén a tanulók iskolapszichológusi megsegítésének módjait járja körül, különösen a segítés indirekt formáit és a fejlesztőpedagógussal való együttműködés lehetőségeit és jelentőségét.

Kiss László: Jogi buktatók az iskolapszichológiában.
Az előadás azokat a gyakran felmerülő dilemmákat és jogi kérdéseket tárgyalja, amikkel gyakorló iskolapszichológusként nap mint nap találkozhatunk, Az előadás az előzetesen az iskolpszichológusok által feltett kérdésekre épül.

Szabó Éva: Mindfulness program az iskolában. Keretek, lehetőségek, kihívások.
Az előadás keretében bemutatásra kerülnek a legismertebb mindfulness alapú iskolai prevenciós programok, továbbá egy olyan tréningprogram, amelyet egy normál tantervű szegedi általános iskolában indult 2019 decemberében, és folytatok azóta is. Az előadásból kiderül, hogyan működik a „szegedi béka projekt”, mit jelent, a szörf gomb, a kéz légzés, hogyan működik a hála kavics vagy a pillangó meditáció.

Műhelyek

A tervezett 14 műhely három tematikus blokkba szerveződik a kétnapos rendezvényen, mindegyik blokkban 4-5 lehetséges műhelyfoglalkozás közül választhatnak az érdeklődők.

Nagy Eszter: Játékosítás az iskolapszichológusi munka eszközeként
Bálint Piroska: Érzelmi (intelligencia) fejlesztés iskolában
N. Kollár Katalin: “Hogy ne csak online cseréljünk tapasztalatokat” – Koordinátor találkozó
Balogh Anna: Tabutémák feldolgozása, krízishelyzetek kezelése szépirodalmi művek segítségével
Hoffmann Tamás: Szociometria – nemzetközi kitekintés és új sztenderd
Simonné Huszár Katalin: A tanulás szimbolikus modellje
Rédei Zsuzsanna: Társasjátékok szerepe az óvoda- és iskolapszichológusi munkában
Berki Tibor: Relaxáció távoktatás idején
Szél Erzsébet: Mentalizáció alapú intervenciók alkalmazása serdülők körében
Hodos Enikő: SPIRIBUUU pszichoedukációs játékok felhasználási lehetőségei az iskolapszichológus munkában
Pataky Nóra: Kognitív-viselkedéses játékterápia óvodás és kisiskolás korban
Olajos Tímea: A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozásának kérdései
Gönczi Tímea: A zene és az alkotás tere az óvodai és iskolapszichológiai foglalkozásokon
Bene Viktória. Internetbiztonság

World Cafe

A World Cafe keretében aktuális, az oktatási intézmények életéről szóló problémákról gondolkodhatunk közösen, tehetünk fel kérdéseket, kereshetünk hatékony megoldásokat. A World Cafe ezúttal egy brainstormingot indukáló kérdés köré szerveződik idén: Milyen lenne a világ iskolapszichológus nélkül?

Ahogy azt korábbi rendezvényeink is igazolták, a vándorgyűlés az iskolapszichológus szakma olyan fóruma, amely a szakmai fejlődésen túl lehetőséget ad tág szakmai kapcsolatok kiépítésére, a hálózatos működés erősítésére. A személyes kapcsolatok kialakítására, ápolására a kávészünetekben, valamint az esti fogadáson is nyílik lehetőség.

Fontos!

A szervezőbizottság folyamatosan monitorozza a járványügyi helyzet alakulását. Amennyiben az aktuális központi intézkedések vagy a szervezőbizottság döntése alapján a rendezvény elhalasztásra kerül, akkor a már befizetett részvételi díjak a résztvevő döntése alapján teljes mértékben visszatérítésre kerülnek vagy a későbbi időpontban megtartandó vándorgyűlésen való részvételt biztosítják.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a IV. Iskolapszichológus Vándorgyűlésen való részvétel érvényes védettségi igazolványhoz kötött!

A konferencia híreiről, szakmai programjairól, a vándorgyűlés időbeosztásáról és egyéb praktikus kérdésekről szeptember 20-tól lehet tájékozódni az esemény honlapján, melynek feltöltése folyamatos.

https://bit.ly/iskolapszichologusvandorgyules2021

Az eseményre online lehet regisztrálni szeptember 21-től az említett honlapon megadott linken.

Esetleges további információkért kérjük, keresse kollégáinkat a következő email címen: ip.vandorgyules2021@gmail.com

A részvételi díj: 12000 Ft, amely tartalmazza a részvétel, a kávészünetekben való vendéglátás, a fogadás és az ahhoz kapcsolódó program költségeit is. A befizetést követően lesz lehetőség a műhelyekbe való regisztrációra is, maximum háromra. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan, aki műhelyt tart, kedvezményt kap a részvételi díjból.

A részvételi díjat a regisztrációval együtt az MPT számlájára lehet majd átutalással befizetni. A befizetésről az MPT számlát állít ki. Az ehhez szükséges adatokat a regisztrációs űrlapon lesz lehetőség megadni.

A részvételről igazolást állítunk ki, a részvétel beszámítható a kötelező továbbképzésekbe.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Páskuné Dr. Kiss Judit
DE Pszichológiai Intézet
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék
A szervezőbizottság vezetője

Dr. Forrás-Biró Aletta
ELTE Pszichológiai Intézet
Országos Iskolapszichológus Módszertani Bázis vezető.

Dr. Szabó Éva
SzTE
Dél-Alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Bázis vezető

 

Dr. N. Kollár Katalin
MPT Óvoda- és Iskolapszichológus
Szekció elnök

 


Tisztelt Résztvevők!

Az alábbi linken megtekinthető a konferencia programja

Igazsagugyi_Konferencia_2021_Program

FELHÍVÁS

a Magyar Pszichológiai Társaság és a
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2. Tagozata által rendezendő

I. ORSZÁGOS IGAZSÁGÜGYI PSZICHOLÓGUS ÉS PSZICHIÁTER SZAKÉRTŐI KONFERENCIÁJÁRA,
melynek címe:

A VÉLEMÉNY SZÁMÍT?
In memoriam Szegedi Márton

időpont: 2021. szeptember 17-18., Budapest
helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
Budapest, IX. k. Könyves K. krt. 12-14.

A napi hírek gyakori és közérdeklődésre számot tartó szereplői a pszichológus vagy pszichiáter szakértők, illetve szakértői véleményeik, amikre bírósági vagy hatósági (rendőrségi, ügyészségi, gyermekvédelmi, stb.) döntéseket alapoznak.
A változó jogszabályi környezet és az egyre bonyolultabb kihívások miatt szükséges, hogy korszerű ismeretek birtokában, az előírásoknak egységesen megfelelő szakmai nézettel vegyünk részt az igazságszolgáltatás munkájában. A döntéshozói oldal bevonásával szerveződő konferencia célja, hogy a közös és az akár kérdéses pontokat is megkeressük a szakterületeinket érintő nehézségekben és kihívásokban. Éppen ezért konferenciánkon szeretnénk lehetőséget adni az igazságszolgáltatásban a kirendelői és a szakértői oldalon dolgozók szélesebb körének, hogy párbeszédet folytathassanak egymással a jogszabályoknak való megfelelésről, az együttműködés gördülékenyebbé tételének lehetőségeiről, a szakértői munka során felmerülő elvárásokról, problémákról és kérdésekről – és célunk, hogy a kérdéseikre válaszokat is kapjanak. Rendezvényünkön olyan szakmai fórumot igyekszünk biztosítani a résztvevőknek, amely mind a kirendelői, mind a szakértői oldalnak is teljesebb képet ad a jelen gyakorlati feladatairól és annak teljesítési feltételeiről.

Aktív részvételre invitáljuk a szakértő kollégákat, valamint a bíróságok és a hatóságok részéről érkezőket is, közös munkánk jobb megértése, szakmaiságunk erősítése és együttműködéseink javítása érdekében. Várjuk előadás-jelentkezéssel mindazokat, akiknek kérdése vagy mondanivalója van az igazságszolgáltatásban szakértői munkát végzők, vagy a szakértői véleményeket rendszeresen igénybe vevők felé. Természetesen többféle, más műfajban is lehetséges egyéni vagy csoportos jelentkezés, a tervezett (előadás, workshop, kerekasztal, emlékülés, vitaülés) műfajok bármelyikében.
És várjuk a szakértői munka kihívásai iránt érdeklődő klinikai szakpszichológus kollégákat, akik megismerkednének ezzel a kiemelten izgalmas szakmai területtel.

Gondolatébresztőnek szánt témajavaslataink:
– Az új igazságügyi pszichológus szakértői Módszertani levél bemutatása
– A szakértői kompetencia alapkérdései: ki, mikor, meddig, hogyan, miért
– A magánszakértés lehetőségei és nehézségei: határkérdések
– Etikai és fegyelmi ügyek – tanulságok, problémák
– Média és a szakértői munka – etikai korlátok a megnyilatkozásokban
– A szakértői tevékenység keretei és korlátai
– Együttműködés pszichológus és pszichiáter szakértők közt – mikor indokolt a társszakértő bevonása: szempontok és álláspontok
– Mi szükséges az elég jó, kielégítő és használható szakértői válaszokhoz
– Szakkérdés vagy jogkérdés – a megkülönböztetés fő ismérvei
– A bántalmazás és veszélyeztetettség – azonosságok, különbségek
– Hogyan lehet elfogulatlan a szakértő? Mikor mutatkozik összeférhetetlenség?
– A kártérítési ügyek és a neuropszichológia – speciális szakértői területek
– Gondnokság alá helyezés felülvizsgálata, támogatott döntéshozatal – hogyan követi a gyakorlat az új Ptk-ban rögzített változásokat?
– A nevelési alkalmasság megítélése – új szempontok, vagy régiek?
– Vizsgálati módszerek a szakértésben – vitatott tesztek és eljárások
– Új képzés az igazságügyi pszichológus szakértővé válás útján
– Adatvédelmi aggályok, bonyodalmak és válaszok
– Kiskorúak vizsgálatának specifikumai
– Büntetőügyek és szakértői munka – milyen elvárások alapján dolgozunk?

Felkért előadóink többek közt: dr. Agárdi Tamás (a MISZK korábbi elnöke, igazságügyi pszichológus szakértő), Dr. Baraczka Krisztina (kandidátus, igazságügyi ideg- elmegyógyász szakértő), Dr. Kozák Henriett (PhD törvényszéki bíró), Dr. Ocskó Katalin (a Fővárosi Törvényszék elnök-helyettese), Pataky Ilona (habil. címzetes egyetemi tanár, neuropszichológus, igazságügyi klinikai szakpszichológus), és Dr. Szeibert Orsolya (prof. egyetemi tanár, jogász).

Program- és szervezőbizottság: Dr. Baraczka Krisztina, dr. Csiky-Mészáros Mária, dr. Németh Rita, Mészáros Viktória, Pataky Ilona, Tornyossy Monika

A konferenciára a helyszínen, vagy a külön erre létrehozott online felületen, ide kattintva:

Résztvevői jelentkezési lap – Iü.konf2021 lehet regisztrálni.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
Teljes részvételi díj: 20 000 Ft
Napijegy: 12 000 Ft (helyszíni regisztrációval)

A részvételi díjak befizetésével válik teljessé a résztvevők jelentkezése. A részvételi díjat a Magyar Pszichológiai Társaság számlaszámára – 11707062-21236318-00000000 – kérjük átutalni, továbbá a Közleményben feltüntetni: Igazságügyi konf.

Céges vagy intézményes utalás esetén a közlemény rovatban feltétlenül tüntessék fel a résztvevő(k) nevét, valamint a cég/intézmény adószámát is. Díjbekérő-igénylés esetén kérjük ezt jelezni a ban.krisztina@mpt.hu címre írt e-mail formájában.

A konferencia akkreditációja megtörtént, erre való igényük esetén a 2 napos résztvevők 32 CME-pontot fognak kapni.

A konferenciáról a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján – www.miszk.hu – és a Magyar Pszichológiai Társaság honlapján – www.mpt.hu – tájékozódhatnak. Minden érdeklődő számára folyamatosan új információkat osztunk majd meg az MPT Facebook-oldalán – https://www.facebook.com/mptpszichologia – és a konferencia önálló Facebook-oldalán – https://www.facebook.com/igazsagugyi.konferencia – is. Kérdéseivel keresheti a szervezőket az alábbi e-mail-címeken: ig.konf.2021@gmail.com és igazsagugyi.konf@miszk.hu


A Magyar Pszichológia Napja- Beszámoló

Készítette: Bak Rita

A Magyar Pszichológia Napján dr. Hargitai Rita, a Társaság tudományos titkára köszöntötte a résztvevőket, majd az MPT elnöke, professzor Kiss Enikő Csilla mondott nyitóbeszédet. Elmondta, hogy a Pszichológia Napja célja az, hogy a laikus nagyközönség számára is elérhetőek legyenek a mindennapi életünket érintő pszichológiai ismeretek tudományos eredményei, alkalmazott területei és gyakorlati vonatkozásai. A Pszichológia Napját minden évben a Magyar Pszichológiai Társaság születésnapjához, február 24-hez igazítják. A Magyar Tudományos Akadémia 1928-ban ezen a napon mondta ki mondta ki közgyűlésén megalakulását.

Az első előadást professzor dr. Fülöp Márta tartotta, aki a versengési klíma szerepéről beszélt az iskolaválasztásban. Az iskola versenyistálló és/vagy fészek, a kettő nem zárja ki egymást, magyarázta a professzor asszony. Az iskolaválasztás szempontjai a képesség és a személyiség, a szülők oktatási-nevelési céljai és értékrendszere. Az alacsony iskolázottságú szülőknek nincsenek kiemelt oktatási céljaik. Az iskolaválasztás szempontjából fontos tényezők lehetnek az iskola lakhelytől való közelsége vagy távolsága, illetve az iskola fizikai körülményei.

Az emberek hajlamosak dichotóm módon gondolkodni a különböző iskolatípusokról az alábbi dimenziók mentén – verseny, vagy együttműködés, teljesítményorientált vagy emberi kapcsolatokra orientálódó, az egyéni érdekeket figyelembe vevő vagy proszociális. Vajon hasznos-e „vagy”-okban gondolkodni, és nem látni az „és”-t a különböző fogalmak között? – vetette fel az előadó. Ezek után egy rövid filmet tekinthettünk meg, melyben azt mondták el, hogy a szülők egy része már kiskorában azt érzi, hogy a gyermekének versenyeznie kell. A kínai szülők sokat fektetnek gyerekeik oktatásába, s a megszerzett érdemjegyeknek óriási jelentőséget tulajdonítanak. Az USA-ban és Angliában a versenyt a piacgazdaság részének tekintik, melyben a gyereknek adaptívan kell részt vennie, kitartania és a nehézségeket leküzdenie. Ezzel szemben Magyarországon a szülők inkább óvni akarják a versenytől gyermeküket.

A tanuló képességei és az iskola tanulmányi szintje szempontjából is összehasonlították Magyarországot, illetve Kínát, az USA-t és Angliát. Míg Magyarországon a „nagy hal – kis tó” jellemző, tehát fontosabbnak tartják, hogy a gyerek jó képességűnek érezze magát egy kevésbé színvonalas iskolában, addig Kínában, az USA-ban, illetve Angliában inkább a „kis hal – nagy tó” elv érvényesül. Utóbbi esetben fontosnak tartják, hogy a gyermek tanuljon meg küzdeni, tudjon tanulni nála okosabb, tehetségesebb kortársaitól. Mindemellett az előadó arról is szót ejtett, hogy egyes helyzetekben a verseny pszichoszomatikus tüneteket vált ki a gyermekekből.

Az előadó saját komplex empirikus kutatási eredményeik alapján megkülönbözteti az önfejlesztő, a hiperversengő, a vereségtől félő, a szorongó, illetve a közömbös versengési mintázatokat. A komplex versengők nagyobb számban fordulnak elő a versenyistállónak nevezett iskolákban, míg az elkerülők ugyanolyan számban fordulnak elő mindkét iskolatípusban, tehát a versenyszellemű és a Waldorf-iskolákban. Míg az önfejlesztő versengők szeretnek iskolába járni, addig a versengéstől félők, szorongók nem. A versenyben protektív faktorok lehetnek a mentális erő (SMTQ), a reziliencia, a kitartás, illetve a szülői támogatás mértéke, mindazonáltal a kiégés és a generalizált szorongás nagyobb a versenyszellemű iskolákban.

A szülői támogatást tekintve a felsővezetők, illetve az üzleti életben dolgozók 75 százaléka a nem versenyorientált iskolába íratja gyermekét, talán éppen azért, mert ők már megküzdöttek a saját pozíciójukért egy versenyorientált iskolai környezetben. A kutató kiemeli, ha a gyermek rendelkezik protektív faktorokkal, akkor egyik iskolai környezetben sem lesz beteg.

Prof. dr. Fülöp Márta előadása után dr. Katona Nóra, az ELTE megbízott oktatója, illetve az Eszterházy Egyetem kutatócsoportjának tagja tartotta meg előadását egyéni utakról az iskolaválasztásban. Az utóbbi években több átlépési pont is adódott mind horizontálisan, mind vertikálisan a magyar iskolarendszerben, 1.200.000 gyermeket találunk jelenleg a köznevelésben. Fontos kérdés, hogy a gyermek mennyire felkészült az iskolai oktatásra. Érdemes többször elbeszélgetni a gyermekkel, illetve meglátogatni az iskolát, az oktatási intézménynek játékos, vonzó tevékenységeket nyújtani a diákok számára, illetve motiválni a diákokat és az iskolába lépéskor elsősorban pedagógust választani. Fontos szempont, hogy vajon jól illeszkedik-e a pedagógus és a tanuló egymáshoz? Lényeges, hogy a gyermek érezze, vajon képes-e az adott tevékenységre, feladatra.

Az iskolaválasztás szempontjából a tanulók, illetve a szülők magas, illetve alacsony elvárásai befolyásolják, hogy milyen iskolatípusba megy a gyerek, mindenestre az intrinzik, illetve extrinzik motivációk is szerepet játszanak, míg az előadó az intrinzik motiváció elemei közé sorolja az érettséget, a szaktudást, a szeretetet, az egészséget és a társadalmi felelősségvállalást, addig az extrinzikbe a jólétet és a hírnevet.

Az elméleti bevezető után kisfilmeket nézhettünk meg a pályaválasztásról: például a fodrász, vagy az eladó szakmáról. Ezek után a kutató beszélt a dobbantó-programról, mely az aktív tanulásról, tanulástámogató támogatásról, választásról és döntéshozásról szól.

Dr. Katona Nóra előadása után Gebauer Ferenc beszélt egyes dilemmákról a tanácsadó pszichológus szemszögéből, többek között a veszteségek és kudarcok feldolgozásáról, majd az oktatási rendszer felépítéséről, illetve arról, hogy a 130 OKJ-s szakképzés, illetve  4000 FEOR- foglalkozásról létezik. Kiemelte a különböző döntési pontokat az intézményes szocializáció folyamatában.

A foglalkozás is szerep, emelte ki az előadó: az emberi életminőség fontos összetevője. Kiemelte, hogy a kisiskolások fele olyan foglalkozásban fog elhelyezkedni, amely még nem is létezik napjainkban (pl. robot operátor). Fontos lesz, hogy a személyek gyorsan változó helyzetekhez jól tudjanak alkalmazkodni, ezért az interperszonális készségek, úgynevezett soft skillsek nagyon fontosak lesznek, emellett olyan kulcskomptenciák is, mint például az anyanyelvi kommunikáció, illetve idegennyelvi kommunikáció. A pályaválasztást Gebauer Ferenc, mint folyamatot képzeli el, melyre az állandó tanulás lesz jellemző, és fontos lesz ebben a folyamatban a változásra való képesség, az egyes kompetenciák és a gyermek érdeklődése. Az önismeret abban segít, hogy a tanuló tisztában legyen azzal, hogy mi szeretne lenni, míg a pályaismeret a tájékozódást, információszerzést segíti.

A nyílt napok, börzék segítik a pályaválasztást, illetve a pályaválasztási tanácsadók is, melyeket 12-23 éves korig lehet igénybe venni. A pályaorientáció legtöbbször az iskola feladata kell, hogy legyen. Ebben a folyamatban a döntési-életvezetési készségek, önismeret és pályaismeret fontos hangsúlyt kap. Gebauer Ferenc is megemlíti, hogy az iskolatípus kiválasztása elsősorban a szülők iskolai végzettségén múlik.

Az utolsó előadást dr. Szakács Katalin, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi tagintézményének igazgatója, klinikai szakpszichológus tartotta, aki az MPT Nevelési Tanácsadási és Szakértési Szekciójának vezetője is egyben. Dr. Szakács Katalin az óvodába, iskolába lépésről, iskolaválasztásról beszélt. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy egyes esetekben szakértői vélemény készítésére van szükség, ahol a gyermeknek nem csupán a kognitív képességeit, hanem a viselkedéses, érzelmi dimenzióit is mérik.

Az előadó ezek után részletesen kitért az iskolaérettségi vizsgálat egyes mért dimenzióira, melyek többek között a szociális, adaptív viselkedés, a szabálykövetés, a nyelvi képességek, az emlékezet, az ábrázoló és kifejező készség, a szám-, mennyiség-állandóság, a mennyiségrelációk ismerete, (több-kevesebb) a beszédkészség (szándékát, motivációját meg tudja-e fogalmazni), a problémamegoldás szintje, az oksági és analitikus gondolkodás foka, a közvetlen figyelem, például a formaemlékezet és reprodukció.

Az előadónő fontosnak tartotta még kiemelni, hogy a tanköteles tanulók 8-10 százaléka nem iskolaérett, illetve az iskolakezdés 15-30 százalékban nem zavartalan. Iskolakezdéskor mérlegelni kell a gyermek értelmi képességeit, érettségét, (játékosság, gátlási folyamatok, feladattudat), érdeklődését, teherbíró képességét, illetve azt, hogy beszédfejlődése megfelelő volt-e. A szakember előadása után még szívesen válaszolt a feltett kérdésekre is.

A délutáni workshopot Harkányi Adrienne, a MATEHETSZ szakembere tartotta „A tehetség sokszínű! Milyen programokkal segíthetjük, hogy az is maradjon, sőt birtokosai jól kamatoztathassák tálentumaikat!” címmel. A jó hangulatú, interaktív, kiscsoportos megbeszélésen alapuló workshopon a résztvevők hasznos támpontokat kaptak a tehetség feltérképezéséhez, az azt akadályozó és segítő tényezők áttekintéséhez, illetve ahhoz, hogy szülőként és szakemberként (pszichológusként, pedagógusként) miként támogathatjuk a tehetségek bontakozását.