Hirdetési feltételek

 

MPT Hírlevél – szakmai hirdetések megrendelése

 MPT Hirdetés megrendelő lap

E megrendelőlap egyúttal szerződés is, melynek alapján a Megrendelő, valamint az MPT az alábbi kötelezettséget vállalja:

A Megrendelő által küldött anyagot az MPT érdemi változtatás nélkül közli, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős. A közölni kívánt információk beküldési határideje: az aktuális hónap 6. napja.

Az MPT kötelezi magát, hogy a megrendelt hirdetést megfelelő minőségben megjelenteti.

Az MPT a hirdetés díját a megjelenés időpontjától számított 8 napon belül kiszámlázza. A számla kiállításától számított 8 napon belül a Megrendelő a hirdetés díját átutalja az MPT-nek.

Késedelmes fizetés esetén – minden külön értesítés nélkül – a törvény által szabályozott késedelmi kamatot számítunk fel.

 

Kérjük, a táblázat megfelelő cellájában jelölje X-szel a hirdetés formáját!

Megnevezés Leírás  
Hírlevél Egyszeri megjelenés, A4-es oldal (12.000 Ft)
Egyszeri megjelenés, A4-es oldal fele (6.000 Ft)
Honlap Egy havi megjelenés (12.000 Ft)
Elektronikus levél Egyszeri megjelenés (10.000 Ft)

    Az árakból az MPT-tagok 10%-os kedvezményt kapnak (ha nincs tagdíjhátralékuk).

 

Kérjük, a táblázat megfelelő cellájában jelölje X-szel,

hogy közleménye melyik kategoriába tartozik:

MPT közlemény
Általános tájékoztató
Szakpszichológus képzés
Kötelező képzés
Konferencia
Egyéb rendezvények
Hirdetés
Könyvbemutató
Teszt
Egyéb

 

Kérjük, hogy anyagaik szerkesztésekor vegyék figyelembe a következőket:

  • Kérjük, használjanak Arial betűtípust és 12-es betűméretet.
  • A táblázatok mérete 12-es betűméret mellett vízszintes irányban ne haladja meg a 16 cm-t (a 2,5 cm-es margók megtartása érdekében).
  • Kérjük, hogy a kiemelések vastag betűvel történjenek.
  • Kérjük, hogy rendezvények esetén a tájékoztató szöveg elején külön is tüntessék fel a szervezet nevét, a rendezvény címét, időpontját és helyszínét.
  • Kérjük, hogy a közlemény címét annak konkrét tárgya képezze (a rendezvény, képzés, stb. neve/címe).

 

 

 

Megrendelés

 

A hirdetés szövege:

 

 

 

 

 

 

 

A megrendelő adatai:

 

A feladás dátuma:  ___________________________________________________________

 

Megrendelő neve:  ____________________________________________________________

 

Megrendelő címe:_____________________________________________________________

 

Telefon/e-mail:_______________________________________________________________

 

Bankszámlaszáma:

 

Számlázási név cím: __________________________________________________________

 

Postázási cím: _______________________________________________________________