Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció

Dr. Radványi Katalin (elnök), kradvanyi@gmail.com Kálózi-Szabó Csilla (titkár)

A Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekció keretében elsősorban az átlagostól eltérő fejlődésű, érzékszervi-, mozgás-, kognitív-, nyelvi -, illetve pszichés fejlődési zavarokat mutató, halmozottan sérült, valamint autista személyek diagnosztikájának, fejlődésének és fejlesztésének kérdésköreit érintjük. Feladatunknak tekintjük az új diagnosztikus eljárások kidolgozásában való részvételt, valamint a fogyatékosságügy terén használt fogalmak, szakterminusok korszerű használatának megvitatását, állásfoglalás kialakítását. Egyre jelentősebb szerephez jut az érintett személyek családtagjaival való foglalkozás és a társadalmi elfogadás elősegítése szociálpszichológiai megközelítésben. Ennek érdekében kutatási területeink az egész életívre kiterjednek; a korai fejlesztéstől kezdve az időskorban előforduló pszichés problémákig végzünk vizsgálatokat, melyek hozzájárulnak az érintett személyek, valamint családjaik életminőségének javításához. Várjuk azoknak a kollégáknak a jelentkezését, akik a felsorolt területekkel kapcsolatos munkát végeznek (diagnosztika, tanácsadás, család segítése, stb), valamint azoknak a pszichológus hallgatóknak / frissen végzetteknek is ajánljuk az együttműködést, akik ezen témák iránt érdeklődnek.