Elnökség

Dr. Kiss Enikő Csilla

Elnök

PTE BTK

Pszichológia Intézet Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék

tanszékvezető, egyetemi tanár

Email: mpt@mpt.hu

Dr. Dúll Andrea

Főtitkár

ELTE PPK Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék

tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

e-mail: mpt@mpt.hu

Dr. Lippai Edit

Főtitkár-helyettes

ELTE PPK Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék

egyetemi adjunktus

e-mail: mpt@mpt.hu

Dr. Nagybányai Nagy Olivér

Gazdasági titkár

KRE BTK Pszichológiai Intézet Általános Lélektani és Módszertani Tanszék

egyetemi adjunktus

e-mail: mpt@mpt.hu

Dr. Hargitai Rita

Tudományos titkár

PPKE BTK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

egyetemi docens

e-mail: mpt@mpt.hu

Dr. Fülöp Márta

Nemzetközi titkár

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Tudományos főmunkatárs, egyetemi tanár

e-mail: mpt@mpt.hu

Dr. Grád András

Jogi és érdekképviseleti ügyek titkára

ELTE ÁJK, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék

Egyetemi docens

e-mail: mpt@mpt.hu

Vezetőség által delegált elnökségi tagok:

Dr. Polonyi Tünde (Debreceni Egyetem Pszichológia Intézetének docense)

Dr. Szabó Éva (Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének docense)