Felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés

SEMMELWEIS EGYETEM ÁOK
KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK
FELVÉTELT HIRDET
felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés
2020/2021. tanév első évfolyamára

A szakképzés integratív szemléletű, kognitív – hangsúlyú, a bizonyítottan hatékony gyógyítás elveinek megfelelően. A képzés időtartama 4 év (8 félév), amely egymást kiegészítő elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésből áll. Az elméleti képzés (50 óra) tömbösített formában, intenzív elméleti héten kerül megrendezésre mindig a félév elején, a gyakorlati képzésekre (bázisgyakorlat, 40 óra, 8 alkalom és készségfejlesztő gyakorlat 30 óra, 6 alkalom) a félév során egyenletesen elosztott munkanapokon kerül sor. A jelölteknek lehetőségük van megismerkedni a különféle alkalmazási területekkel is. A szakképzési időt a jelöltnek a szaknak megfelelő munkahelyen, ill. munkakörben kell eltöltenie (22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet).

A szakképzésre jelentkezés feltételei, ill. a jelentkezési laphoz csatolandók:
 Klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai, egészségügyi teljes vagy félidejű munkaviszony igazolása
 Munkáltató hozzájárulása, javaslata (jelentkezési lapon!)
 Munkaköri leírás, rögzített klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai szakfeladatokkal
 MA vagy MSc fokozatú egyetemi pszichológus diploma, a szakirány megjelölésével
 Fényképes szakmai önéletrajz
 Motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelölt rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról,
előképzettségéről. A felvételi beszélgetés alapja a motivációs levél.

További tudnivalók:
 A felvételi eljárás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik az egyetemi képzés során teljesítettek két
szemeszter pszichodiagnosztikai stúdiumot, és a MAWI, MMPI és Rorschach tesztekben szerzett alapfokú
jártasságot igazolni tudják a leckekönyvi bejegyzés másolatának benyújtásával.
 Jelentkezés nem adható be önkéntes segítői jogviszonyból a 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján.
 Önismeret a felvételhez nem szükséges. 150 óra önismeretet a 4 év során kell teljesíteni, melyből az első
50 óra a hatodik félévig teljesítendő.
 A szakképzés önköltséges, díja 220 000 Ft / félév
 A jelentkezési lap letölthető:
http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/files/2019/06/K%C3%B6ltsgtr-jelentkez%C3%A9si-lap-2019.pdf

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28. péntek, 12:00
 A letölthető Jelentkezési lapot kitöltve, eredeti aláírással, és a teljes pályázati anyagot postai úton kell beküldeni vagy személyesen leadni a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékre, valamint, digitális formában is elküldeni a pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu címre.
 Csak hiánytalan pályázati anyagot benyújtó jelentkezőket hívunk be felvételi beszélgetésre.
 Felvételi beszélgetés várható ideje: 2020. szeptember első fele, melyről a pályázók emailben kapnak értesítést.

Postázási cím:
Semmelweis Egyetem ÁOK
Klinikai Pszichológia Tanszék
1085 Budapest, Üllői u. 26.
Telefon: 06 (1) 459-1500/62 361
E-mail cím: pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu
Kapcsolattartó: Horváth Dóra oktatásszervező

Budapest, 2020. május 15.

Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra sk
tanszékvezető egyetemi tanár