Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése

2019. május 30 – június 1. között Debrecenben kerül megrendezésre

„Összetart a sokszínűség” címmel

Figyelem! A kivonatok feltöltésének meghosszabbított határideje: február 10.

Az évenként megrendezett Nagygyűlés Magyarország legnagyobb pszichológiai tudományos fóruma, mely lehetővé teszi az ország különböző pontjairól származó szakemberek találkozását, új kutatási eredményeik bemutatását, valamint a határon túli szakemberek és a társszakmák eszmecseréjét, együttműködését. Külön öröm számunkra, hogy újabb – pszichológia mesterszakkal is rendelkező – egyetem kapcsolódik be a Nagygyűlés rendezvény-helyszíneinek sorába, akik debreceni campusukban várják az érdeklődő szakembereket.

A Nagygyűlés főszervezője: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet

A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet, Debrecen, Egyetem tér 1., 4032

A Szervezőbizottság elnöke: Molnárné Dr. Kovács Judit

A Tudományos Programbizottság elnöke: Dr. Dúll Andrea

Nagygyűlés honlapja elérhető 2018. december 20-tól: http://www.mptnagygyules.hu/

A Nagygyűlésen csak regisztrált személyek vehetnek részt. A regisztrációhoz – 2018. december 20. után – először a “Regisztráció” menüpontra kell kattintania, majd meg kell adnia a kért adatokat. Ezután megadott email címére kap egy üzenetet és egy internetes címet, melyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

A prezentációs javaslatok és kivonatok beküldésének határideje 2019. február 10. Minden prezentálni kívánó kollégát a határidő betartására kérünk – ez a prezentációk benyújtásának végső határideje.

A Nagygyűlésen való egyéni szakmai szereplésre az alábbi lehetőség áll rendelkezésre

  • előadás: új, eddig még nem publikált empirikus kutatási eredmények, az elméletalkotás új megközelítéseinek bemutatása;
  • szimpózium: egy nagyobb empirikus kutatásban elért egyéni eredmények, kutatócsoportban kidolgozott új elméletek bemutatása egy konkrét kutatás vagy téma köré szervezett előadásokkal;
  • egyéni poszterbemutató: egy adott témakörben végzett kutatás eredményeinek, problématerületének áttekintő bemutatása posztertáblákon; Idén a posztereket a szerzők egy erre elkülönített idősávban 3 perces poszter-előadás keretében mutathatják be. A poszter-műfajban prezentáló szerzők között versenyt írunk ki, amelyben mind a posztert, mind a poszter-előadást számításba vesszük.

A hagyományos szimpóziumok és az előadások időtartama a szimpózium elnökének és az előadóknak döntése alapján átlagosan kb. 15 perc, amit rövid megbeszélés és vita követ. A szimpózium vitavezetője (diszkutánsa) segíti elő, hogy aktív tudományos eszmecsere alakuljon ki az ülésen. A vitavezetőnek is regisztrált résztvevőnek kell lennie.

Prezentáló résztvevőknek:

Regisztráció és jelentkezés prezentációra kivonattal: 2019. február 10.

Értesítés elfogadásról, elutasításról: 2019. március 1.

A végleges szakmai programba és a kivonatkötetbe való bekerülés feltétele a részvételi díj befizetése legkésőbb 2019. március 18-ig.

Nem prezentáló résztvevőknek:

Kedvezményes részvételi díj befizetési határideje: 2019. március 18.

Regisztráció: 2019. május 18-ig. (Ezt követően már csak helyszíni regisztráció lehetséges.

Regisztrációs díj kategóriák Kedvezményes  Teljes
MPT diák, nyugdíjas tagja (tagdíjhátralék nélkül) 20 000 30 000
MPT tagja, pártoló tagja (tagdíjhátralék nélkül) 26 000 38 000
Nem MPT tag – diák, nyugdíjas 24 000 36 000
Nem MPT tag 33 000 48 000
Kísérő 9 000 14 000

A Nagygyűlésen való teljes körű részvétel mellett a regisztrációs díj végösszege 5000 Ft étkezési szolgáltatást tartalmaz. (Aki nem szándékozik a banketten részt venni, a fenti táblázatban feltüntetett regisztrációs díjakból 5000 Ft mérséklést kap minden kategóriában.)

A regisztrációs díjhoz előzetesen e-mailen (mpt@ppk.elte.hu) lehet díjbekérőt igényelni, majd a megtörtént befizetés alapján kiállított végleges számlát a megadott címre postázzuk.

A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésének számlaszáma:

Új számlaszám! -OTP BANK NYRT 11707062 21441024 00000000

Adatkezelési tájékoztató a rendezvény szervezője által a rendezvényen készített fénykép, és videófelvételekről, a felvételek megjelenéséről

 

Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”. Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője a Magyar Pszichológiai Társaság, mint Adatkezelő, fénykép és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (facebook, weboldal) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.