A PROFESSZOROK AZ EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET pályázata

 

A

PROFESSZOROK AZ EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET

pályázatot hirdet

évente kifizetésre kerülő, többszázezer Ft-os nívódíj elnyerésére azoknak a szakembereknek, akik tudományos felkészültséggel, reális tervekkel és eredményekkel segítik elő a nemek esélyegyenlőségét, a patriarchális viszonyok felszámolását és a szociális (köztük a nemi) jogok érvényesülését.

A pályázatot írásban, a PEME címére (1113 Budapest, Zsombolyai út 6.), s elektonikusan (office@peme.hu) is el kell juttatni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.november15. Elbírálása: december 15.