A MAGYAR PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG KÜLDÖTTGYŰLÉSE

 

Időpont:         2018. május 18., 15.00 óra

Helyszín:       ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Budapest, Izabella u. 46., 301. terem

 

Napirendi pontok:

  1. Az MPT elnökségének szakmai beszámolója
  2. A 2017. évi gazdasági beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztése
  3. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
  4. A 2018. évi szakmai program és költségvetés-tervezet előterjesztése
  5. A Társaság állandó bizottságainak és a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztőjének a beszámolója
  6. Tagdíjelmaradással kapcsolatos tagsági viszony megszűnése
  7. Tisztújítás

 

A Küldöttgyűlést határozatképtelenség esetén ugyanezen napirendi pontokkal 2018. május 18., 15.15-re hívjuk össze.