A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekciójának állásfoglalása a „Tágító perspektívák az azonos neműek iránti vonzódáshoz” című konferenciával kapcsolatban

A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekciójának állásfoglalása a „Tágító perspektívák az azonos neműek iránti vonzódáshoz” című konferenciával kapcsolatban

Declaration of the LGBTQ Section of the Hungarian Psychological Association in connection with the conference titled “Broadening Perspective on Same-Sex Attractions”

2016. szeptember 22-24-én konferenciát szervez az „Európai Társaság egy átfogó genderkép kialakításáért” nevű társaság, ismeretlen helyszínen, a nyilvánosság kizárásával, „Tágító perspektívák az azonos neműek iránti vonzódáshoz” címmel. A konferencia és a társaság címe is erősen félrevezető. A programból ugyanis egyértelműen kiderül, hogy a rendezvényen az ún. reparatív terápiás irányzat képviselői adnak találkozót egymásnak (a mozgalom egyik „apostola”, Joseph Nicolosi részvételével), mely irányzat a nem-heteroszexuális irányultságot patológiának tartja, és „gyógyítását” lehetségesnek és kívánatosnak gondolja.

A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciója – az Amerikai Pszichológiai Társaság nemzetközi LMBTI hálózatának tagjaként – négy éve dolgozik azon, hogy a magyar szakemberek is tájékozottan, előítéletektől mentesen, a nemzetközi szakmai elveknek megfelelően foglalkozzanak a hozzájuk különféle problémákkal forduló LMBTQ kliensekkel. A Szekció szóban és írásban több szakmai fórumon megnyilvánult a reparatív terápia káros hatásaival kapcsolatban. Nézetünk szerint a terapeuta feladata a kliens önelfogadásának támogatása és az ezt nehezítő társadalmi környezet figyelembe vétele, nem az internalizált homofóbia erősítése és igazolása.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság finanszírozásában 2016-ben jelenik meg az Útmutató meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű és gender-nonkonform kliensekkel folytatott pszichológiai munkához című tájékoztató magyar fordítása, amely szintén naprakész információkat nyújt a szakembereknek a kliensek érdekeit szolgáló affirmatív szemlélet alkalmazásáról az őket érintő különböző élethelyzetekben.

A Szekció ezúton is tiltakozását fejezi ki a minden mérvadó szakmai fórum által meghaladottnak és kártékonynak tartott szemléletet képviselő, tudományos evidenciákat és az LMBTQIA kisebbséghez tartozó személyek érdekeit figyelmen kívül hagyó, az eltérő vélemények kizárásával szervezett rendezvénnyel kapcsolatban, és felszólítja a konferencia szervezőit nézeteik nyilvánossá tételére és a szakmai párbeszéd lehetővé tételére.

Budapest, 2016. szeptember 15.

MPT LMBTQ Szekció

Under the title above, a society called “European Association for Gender Wholeness” is organizing a conference between 22 and 24 September 2016, at an unknown place in Hungary, excluding the public. The title of the conference and the society are equally misleading. The program makes it clear that the event provides a meeting for the representatives of the so-called “reparative” therapeutic trend (with the participation of its leading apostle, Joseph Nicolosi himself), which trend considers non-heterosexual orientation a pathology and thinks its “cure” possible and desirable.

The LGBTQ Section of the Hungarian Psychological Association – as a member of the international LGBTI Network of APA – has been working for 4 years to help Hungarian psy-professionals treat LGBTQ clients informed, unprejudiced, and according to the international professional principles. Our Division has expressed its opinion for a few times on different forums regarding the harmful effects of reparative therapy. In our view, therapists have to support the client’s self-acceptance and to consider the social environment making the process of self-acceptance difficult, not to reinforce and justify heteronormativity and internalized homophobia.

In 2016, with the financial support of APA, we are going to publish the translation of the Guidelines for Psychological Practice with LGB Clients and with TGNC People to provide up-to-date information on applying an affirmative approach when dealing with the different life situations of LGBT clients.

Our Section hereby expresses its protest against the event representing a professionally obsolete and harmful approach, ignoring the interests of LGBTQIA+ persons and excluding the differing opinions. We call the organizers to make their views public and provide an opportunity for the professional dialogue.

Budapest, 15 September, 2016

LGBTQ Section of the Hungarian Psychological Association