EMBERI PSZICHÉ ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓ

A Magyar Pszichológiai Szemle 2016/1-es tematikus száma

Szerkesztette: Pléh Csaba

 

A Magyar Pszichológiai Szemle 2016/1-es tematikus száma egy a ma emberét erősen érintő kérdést boncolgat a legújabb hazai kutatások tükrében, nevezetesen az információs technika és az emberi psziché kapcsolatát.

 

Pléh Csaba és Faragó Boglárka bevezető tanulmánya melynek címe Az új technológia és a tanulás világa a pszichológus szemével olyan kérdésekre tér ki, mint:

 • Milyen hatásai vannak az infokommunikációs (IKT) eszközök használatának az emberi pszichés funkciókra?
 • Hogyan hatnak a tanulási módjainkra és az információhoz való hozzáférésre, valamint annak feldolgozására?
 • Változik-e a kommunikációnk, az emlékezeti működésünk és az olvasási szokásaink az új technológiák használata révén?
 • Milyen előnyei és hátrányai lehetnek számunkra a technológiák használatának?

 

Az általános és középiskolás fiatalok infokommunikációs szokásaira kaphatunk választ Dorner László, Hatvani Andrea, Taskó Tünde, Soltész Péter, Estefánné Varga Magdolna és Dávid Mária vizsgálataiban.

 • Milyen IKT eszközöket használnak előszeretettel a mai általános és középiskolás diákok és milyen célokra?
 • Mennyire korlátozzák a szüleik ezen eszközök használatát?
 • Milyen gyakori a párhuzamos feladatvégzés (multitasking)?
 • Milyen attitűdökkel és motivációkkal rendelkeznek a tanulók ezen eszközök irányában?

 

A fenti kérdések mellett a szerzők publikálják online IKT használati szokások mérésére kifejlesztett kérdőívüket is, melyet a kedves olvasó IKT használat 10-18 éveseknél – egy IKT eszközhasználati kérdőív bemutatása címmel olvashat a tematikus kötetben.

 

Az eggyel idősebb korosztály, a főiskolások esetében Faragó Boglárka, Soltész Péter és Pléh Csaba vizsgálta az IKT használatuk jellegzetességeit. A kutatás alapján a következő kérdésekre kaphatnak választ:

 • Milyen attitűdjeik vannak a főiskolás korosztálynak a számítógépekkel kapcsolatban, mely eszközöket mennyi ideje ismerik?
 • Milyen területei vannak a főiskolások IKT-használatának?
 • Mennyire használja ki ez a korosztály az online terület adta lehetőségeket?
 • Felszínesen vagy professzionálisan használják?
 • Hogyan alkalmazzák ezeket az IKT-eszközöket a tanulás közbeni kikapcsolódásra?

 

Mitől függ, hogyan olvasunk? Kvaszingerné Prantner Csilla, Soltész Péter és Jakub Ádám A papírról és képernyőről való olvasás, és a talpas és talpatlan betűtípusok hatása az elsajátításra c. cikkükben erre keresik a választ:

 • Számít-e a tipográfia az olvasási teljesítményben, vagyis hogy talpas vagy talpatlan betűtípusokkal találkozunk-e olvasás közben?
 • Meghatározó-e az, hogy milyen felületen (nyomtatott vagy képernyőn) kapják a hallgatók a szövegeket?
 • Eltér-e a papíron illetve monitoron történő olvasás sebessége vagy eredményez-e különböző megértési szintet?

 

Hogyan mérhetjük megbízhatóan az IQ-t? Lehetséges-e az intelligencia valós idejű mérése az interneten? Az új technológiák megváltoztatják az IQ mérését is?

Ezekre a kérdésekre ad választ Kovács Kristóf és Temesvári Eszter cikke Számítógépes, adaptív IQ mérés – egy gyakorlati példa címmel, amely egy újszerű módszert mutat be, mellyel lehetővé válik a személyre szabott, számítógépes környezetben megvalósuló adaptív IQ tesztelés.

Akit a kutatás részletei érdekelnek, ajánljuk elolvasni a Számítógépes, adaptív IQ mérés: egy gyakorlati példa c. frissen megjelenő cikket.

 

Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel, akkor keresse Dorner László szerkesztőségi titkárt (szemle@ektf.hu).

 

Amennyiben a tematikus számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi email címre: journals@akkrt.hu

Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül tudja megrendelni:

www.akademiai.com

http://www.akademiai.com/loi/0016

 

Üdvözlettel,

Prof. Fülöp Márta                                                               Dorner László

Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője                 Szerkesztőségi titkár

fulop.marta@ttk.mta.hu                                                    szemle@ektf.hu