VI. MAGYAR EVÉSZAVAR KONGRESSZUS

2016. SZEPTEMBER 16-17. | BUDAPEST, HOTEL FLAMENCO

HÍVOGATÓ

Éppen tíz éve, 2006-ban rendeztük meg az első Magyar Evészavar Kongresszust, amely váratlanul sok résztvevőt vonzott. Azóta kétévenként hívjuk össze a téma iránt érdeklődő kollégákat, rendezvényeink nagy érdeklődésnek örvendenek.

Az utóbbi évek epidemiológiai vizsgálatai azt mutatják, hogy növekszik az evés- és testképzavarok prevalenciája. Az evészavarok gyakori volta népegészségügyi kérdést jelent. A 15 év feletti hazai lakosság 29%-a elhízott, ezzel vezető szerepet foglalunk el Európában. Az anorexiás és bulimiás betegek száma Magyarországon a becslések szerint 40-50 ezer között lehet.

A biopszichoszociális megközelítés szempontjából az evészavarokatparadigmatikus értékű pszichoszomatikus zavaroknak tartjuk, mert kitűnően példázzák azt, hogy a társadalmi-kulturális tényezők (pl. a karcsúságideál nyomása), a pszichológiai vonatkozások (egyéni és családdinamikai tényezők) és a biológiai eltérések milyen komplex módon jelenhetnek meg egy kórképcsoportban ötvözve.

Az eltelt tíz év sok érdekességet, újdonságot hozott: új típusú evés- és testképzavarok jelentek meg, korszerű terápiás rezsimek és ellátási formák segítik a betegek gyógyulását, egyre többet tudunk az evészavarok kóreredetéről.

Minden évben egyre több kolléga csatlakozott a Magyar Pszichiátriai Társaság Evészavar Szekciójához, illetve védte meg doktori értekezését e témakörben, nemzetközi együttműködéssel szervezett kutatási programok indultak, növekszik a publikációs kedv, a médiumok érdeklődése az evés zavarai iránt minden eddigit felülmúl.

Az evészavarok az utóbbi két évtizedben nemcsak a pszichiátriában kerültek előtérbe, hanem a társdiszciplinák és a közérdeklődés figyelmére is számot tartanak. Az egyre több beteg összefogásra, együttgondolkodásra készteti a szakembereket.

Ebben a népegészségügyi jelentőségű munkában sokféle szakember együttműködésére van szükség. Az elsődleges megelőzésben, vagy a betegségek felismerésében kiemelkedő szerepük van a pedagógusoknak, a gyermekgyógyászoknak, a védőnőknek, a háziorvosoknak és a belgyógyászoknak. A kezelésben komplex terápiára kell berendezkednünk, amelyben a pszichoszomatikus betegségek ellátásában fontos szerepet betöltő pszichiáterek és pszichológusok mellett a gyermekgyógyászok, belgyógyászok, és a diéta-szakemberek együttműködése kívánatos.

A Magyar Evészavar Kongresszus célja az, hogy segítse a kollégákat az evés és a testkép zavaraival kapcsolatos legújabb ismeretek megszerzésében, illetve erősítse a szakmák közti párbeszédet és együttgondolkodást.

Jubileumi konferenciánkon a gyümölcsöző együttgondolkodás reményében szeretettel várjuk a legkülönbözőbb szakterületek képviselőit.

Pászthy Bea                        Túry Ferenc
egyetemi docens                egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem         Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ABSZTRAKT KÜDÉS,
ONLINE REGISZTRÁCIÓ: WWW.CONVENTION.HU

FŐ TÉMÁK
 Klasszikus és új típusú evészavarok epidemiológiája
 Evészavarok és testképzavarok prevenciója és terápiája
 Az obezitás rizikófaktorai és komplex terápiája
 Gyermek- és serdülőkori evészavarok
 Evészavarok szomatikus szövődményei
 A társszakmák együttműködése az evészavarok terápiájában
 Esetismertetések
AKKREDITÁCIÓ
A VI. Magyar Evészavar Kongresszus és Továbbképző Tanfolyam akkreditációja folyamatban van a következő szakterületek képviselőinek: belgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, diabetológia, dietetika, endokrinológia és anyagcsere-betegségek, foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), gyermek- és ifjúságpszichiátria, háziorvostan, igazságügyi pszichiátria, iskolaegészségtan, klinikai szakpszichológia, megelőző orvostan és népegészségtan, pszichiátria, pszichotherápia, rehabilitáció.
Várható kreditpont érték: 50 kredit
TUDOMÁNYOS ÖSSZEFOGLALÓK ELKÜLDÉSE
A tudományos összefoglalók elküldése on-line történik a www.convention.hu oldalon történő mezők kitöltésével és elküldésével. A rendszer automatikus visszaigazolást küld a feladónak.
A beküldött összefoglalók bírálata anonym módon, előre meghatározott szempontok alapján történik.
Az összefoglalók elküldésének határideje: 2016. június 10.
Határidő után érkező összefoglalókat nem tudunk fogadni.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Pászthy Bea egyetemi docens
E-mail: paszthy.bea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Túry Ferenc
egyetemi tanár
E-mail: turyferenc@gmail.com

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG TAGJAI
Forgács Attila PPKE és Corvinus Egyetem
Halmy Eszter Magyar Elhízástudományi Társaság
Kubányi Jolán Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
Pászthy Bea Semmelweis Egyetem
Szabó Pál Debreceni Egyetem
Túry Ferenc Semmelweis Egyetem

,